Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” ахборот тизими

Гаров предметини гаровга олувчида қолдирган ҳолдаги гаров шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
  • (туман (шаҳар) кўрсатилади)
Гаровга олувчи
  • ( вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Гаровга қўювчи
  • ( вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
Шартнома шартлари
  • (сони, сифати, тури, маркаси, ранги, рақами в.ҳ. кўрсатилади)

Юклаб олинг

ШАРТНОМА

Гаров предметини гаровга олувчида қолдирган ҳолдаги гаров тўғрисида

 

Шартнома тузилган сана

Шартнома рақами

Шартнома тузилган жой

 

 

 

Гаровга олувчининг яшаш манзилида яшовчи – Гаровга олувчининг туғилган санасида туғилган Гаровга олувчининг Ф.И.О. (паспорт Гаровга олувчининг паспорт серияси ва рақами Гаровга олувчига паспорт берган ИИБ (худуд) томонидан Гаровга олувчига паспорт берилган сана йилда берилган) кейинги ўринларда «Гаровга олувчи» деб юритилади бир томондан ва кейинги ўринларда «Гаровга қўювчи» деб юритиладиган Гаровга қўювчининг манзили да яшовчи – Гаровга қўювчининг туғилган йили йилда туғилган Гаровга қўювчининг Ф.И.О (паспорт Гаровга қўювчининг паспорт серияси ва рақами, Гаровга қўювчига паспорт берган ИИБ номи ИИБ томонидан Гаровга қўювчига паспорт берилган сана йилда берилган) иккинчи томондан, ушбу шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1. Гаровга қўювчи Гаровга олувчига гаров сифатида: мутахассисларнинг Гаровга қўйилган мулкнинг қиймати баҳоланган сана йилдаги хулосасига кўра Гаровга қўйилган мулкнинг қиймати сўм қийматдаги Гаровга қўйилган мулк тўғрисидаги маълумотлар мол-мулкларини гаровга қўяди.

2. Гаров предмети Гаровга қўювчининг Гаровга қўйилаётган мулк қайси мажбуриятнинг таъминоти сифатида қўйилади бўйича мажбуриятлари билан таъминланади.

3. Гаров предмети гаровга қўювчининг жавобгарлигида сақланади.

4. Гаров билан таъминланган мажбуриятларнинг амал қилиши Гаровга қўйилаётган мулк қайси мажбуриятнинг таъминоти сифатида қўйилади мажбуриятлари Гаров билан таъминланган мажбурияти бажарилмаганда ундирувни гаров мулкига қаратиш муддати давомида тўланмаганда тугайди.

5. Ўзбекистон Республикасининг «Гаров тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ гаровнинг қонуний топширилишига Гаровга қўювчи жавобгар ҳисобланади.

ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Гаровга қўювчи қуйидагиларга мажбур: 

а) гаровга қўйилган мол-мулкнинг йўқолишидан, енгиб бўлмас куч оқибатида юз берган хавф ёки офат сабабли етишмаслиги ёки шикастланишидан, гаровга қўювчининг давлат органлари томонидан хўжалик фаолиятини тугатиш ёки тўхтатиш тўғрисидаги ҳужжатлар қабул қилинишидан ёки ноқулай таъсир қилувчи (гаров предмети мусодара қилиниши, гаров предмети реквизицияси)дан гаров предметининг тўла қиймати бўйича ўз ҳисобидан суғурталашга; 

б) гаров предметини бошқа гаров учун ўтказмасликга; 

в) Гаров билан таъминланган мажбуриятлар бажарилганлиги тўғрисидаги маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилган ҳолда «Гаровга олувчи»ни хабардор қилиш; 

г) гаров предметини сақлаш учун зарур чоралар кўриш;

д) агар гаров предмети Гаровга олувчининг айби бўлмагани ҳолда йўқолган бўлса, Гаровга олувчининг розилиги билан гаров предметини қиймати тенг бошқа мол-мулкка алмаштириш. 

Гаровга қўювчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа мажбуриятлари

7. Гаровга қўювчининг ҳуқуқлари:

а) гаров нарсаси билан таъминланган мажбуриятларини муддатидан олдин бажариш; 

б) гаров мажбуриятлари бўйича у реализация қилингунга қадар исталган вақтда суд қарори ёки нотариуснинг ижро хатига асосан гаров предметига қаратилган ундирувни тугатиш.

Гаровга қўювчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа ҳуқуқлари

8. Гаровга олувчининг ҳуқуқлари:

а) гаров билан таъминланган мажбуриятлар муддатида бажарилмаганда гаров предметига ундирувни қаратиш; 

б) Гаровга қўювчи ушбу шартнома 6-бандида кўрсатилган мажбуриятларни бажарма олмаган тақдирда, муддатидан олдин гаров предметини ундирувга қаратиш; 

в) гаров предмети ҳисобидан ўз талабларини тўла қаноатлантириш; 

г) Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ ундирув қаратилган гаров предметини реализация қилиш;

д) гаров предмети реализацияси орқали топширилган пуллар бўйича тўловларни қабул қилиш; 

е) гаров предмети реализацияси орқали топширилган пул миқдори унинг талабларини тўлиқ қондириш учун етарли бўлмаган тақдирда, етмаган пул миқдорини Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ Гаровга қўювчидан ундириш; 

ж) гаров предметини унинг миқдори, ҳолати ва сақлаш шароитларини ҳужжатлар орқали текшириш; 

з) Гаровга қўювчидан гаров предметини сақлаш учун зарур чоралар кўришни талаб қилиш; 

и) Гаров предмети йўқолиши ёки шикастланишини хавфини бартараф этишни талаб қилиш;

Гаровга олувчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа ҳуқуқлари

9. Ушбу шартномадаги томонларнинг бошқа ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланади.

10. Ушбу шартнома билан тартибга солинмаган қоидаларга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг «Гаров тўғрисида»ги Қонуни татбиқ этилади. 

 

ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

 

Қарз берувчи:

Гаровга олувчининг Ф.И.О.

Гаровга олувчининг яшаш манзили

Гаровга олувчининг туғилган санасида туғилган

Гаровга олувчининг паспорт серияси ва рақами

Гаровга олувчига паспорт берган ИИБ (худуд) туман ИИБ томонидан

Гаровга олувчининг паспорт серияси ва рақами йилда берилган

Гаровга олувчининг телефон рақами

 

______________________

Қарз олувчи:

Гаровга қўювчининг Ф.И.О

Гаровга қўювчининг манзили

Гаровга қўювчининг туғилган йили

Гаровга қўювчининг паспорт серияси ва рақами

Гаровга қўювчига паспорт берган ИИБ номи туман ИИБ томонидан

Гаровга қўювчига паспорт берилган санайилда берилган

Гаровга қўювчининг телефон рақами

______________________

Гаров предметини гаровга олувчида қолдирган ҳолдаги гаров шартномаси

Ушбу намуна гаров муносабатлари учун жуда муҳим бўлган гаров предметини гаровга олувчида қолдирган ҳолдаги гаров шартномасини тузиш тартибини назарда тутади. 

Фойдаланувчи  томонидан гаровга қўйилаётган мулк қайси мажбуриятнинг таъминоти сифатида қўйилиши, гаров билан таъминланган мажбурият қанча вақт давомида бажарилмаганда ундирув гаров мулкига қаратилиши каби асосий бўлган ҳолатлар аниқ кўрсатилиши талаб этилади.