Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Хонадон (квартира) олди-сотди шартномасини бекор қилиш ҳақида келишув

Ҳужжат тавсифи
Келишув реквизитлари
Нотариал идора
  • ( вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
Сотувчи
  • ( вилоят, туман (шаҳар) кўча номи, уй рақами)
  • Туман (шаҳар) кўрсатилади
Сотиб олувчи
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
  • Туман (шаҳар)
Келишув мазмуни
  • ( вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)

Юклаб олинг

Хонадон (квартира) олди-сотди шартномасинибекор қилиш ҳақида келишув

Ўзбекистон Республикаси Келишув тузилган нотариал округ номи

Келишув тузилган сана

Келишувни тасдиқлаган нотариал идора жойлашган манзил даги Келишувни тасдиқлаган нотариал идора нотариал идора нотариуси Келишувни тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О.

Биз – Сотувчининг манзили да яшовчи – Сотувчининг Ф.И.О. (паспорт Сотувчининг паспорт серияси ва рақами,Сотувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Сотувчига паспорт берилган сана йилда берилган) бир тарафдан ва Сотиб олувчининг манзилида яшовчи Сотиб олувчининг манзили га (паспорт Сотиб олувчининг паспорт серияси ва рақами,Сотиб олувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Сотиб олувчига паспорт берилган сана йилда берилган) иккинчи тарафдан ушбу келишувни қуйидагилар ҳақида туздик:

1. Биз – тарафлар Келишувни тасдиқлаган нотариал идора жойлашган манзил даги Келишувни тасдиқлаган нотариал идора Келишувни тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О. томонидан Уй-жой олди-сотди шартномаси тузилган сана йилда Уй-жой олди-сотди шартномаси рўйхатдан ўтказилган реестр рақами реестр рақами билан қайд қилинган ҳамда Уй-жой олди-сотди шартномасини рўйхатдан ўтказган туман (шаҳар) кадастр бўлими номи туман кадастр агентлигида Уй-жой олди-сотди шартномаси тегишли туман (шаҳар) кадастр бўлими томонидан рўйхатдан ўтказилган сана йилда Уй-жой олди-сотди шартномаси тегишли туман (шаҳар) кадастр бўлими томонидан рўйхатдан ўтказилган китоб рақами -кадастр китобига Уй-жой олди-сотди шартномаси тегишли китобда рўйхатдан ўтказилгандаги регистрация рақами-рақам билан ёзилиб, Сотилган уй-жойга берилган кадастр ҳужжатининг рақами кадастр рақами билан қайд этилган, Сотилган уй-жойнинг манзили манзилидаги хонадон олди-сотди шартномасини ўзаро келишувимизга асосан бекор қиламиз.

2. Мен – Сотувчининг Ф.И.О. юқорида кўрсатилган хонадонни ва унга тегишли бўлган кадастр ҳужжатларини Сотиб олувчининг Ф.И.О.дан қайтариб олдим.

3. Мен – Сотиб олувчининг Ф.И.О. юқорида кўрсатилган хонадон учун тўлаган пулларимни Сотувчининг Ф.И.О.дан тўлиқ миқдорда қайтариб олдим.

4. Биз – тарафлар келгусида бир-биримизга нисбатан мазкур автотранспорт воситаси бўйича ҳеч қандай даъво қилмаслигимизни билдирамиз.

5. Ушбу келишувни расмийлаштириш билан боғлиқ бўлган харажатларни Келишув расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларини тўлайдиган тараф тўлади.

6. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 382 ва 385-моддалари мазмуни биз – тарафларга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли.

7. Биз – тарафлар келишув матнини ўқиб чиқдик, унинг мазмун-моҳияти, ҳуқуқий оқибатлари бизга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли, унинг мазмуни бизнинг асл хоҳиш-истакларимизга мос келади.

8. Ушбу келишув тарафлар томонидан уч нусхада тузилиб, имзоланди, улардан бир нусхаси Келишувни тасдиқлаган нотариал идора нотариал идора нотариуси Келишувни тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О.да сақланади, қолган нусхалари тарафларга берилди.

ИМЗОЛАР:

Сотувчининг Ф.И.О. ______________

Имзо

Сотиб олувчининг Ф.И.О. ______________

Имзо

Нотариуснинг тасдиқлов ёзуви.

Хонадон (квартира) олди-сотди шартномасини бекор қилиш ҳақида келишув

Хонадон (квартира) олди-сотди шартномасини тарафларнинг келишувига асосан бекор қилиниши ва тарафлар дастлабки ҳолатга келтирилиши мумкин.

Хонадон (квартира)нинг олди-сотди шартномаси нотариал тартибда расмийлаштирилиши сабабли уни бекор қилиш ҳақидаги келишув ҳам нотариал тартибда расмийлаштирилиши талаб этилади. 

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур келишув намунаси тайёрланган бўлиб, келишув сўровномаларни тўлдириш орқали осонлик билан шакллантирилади.