Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Меҳнат шартномаси (контракт)

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
  • (туман (шаҳар) кўрсатилади)
Томонлар тўғрисида маълумотлар
  • (Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги бўлмаган шахс ҳам бўлиши мумкин)
Шартнома предмети
  • (асосий, ўриндош в.ҳ. кўрсатилади)
  • (номуайян муддатга, 5 йилдан ортиқ бўлмаган муайян муддатга, муайян ишни ‎бажариш вақтига ва унинг номи)‎‎‎
  • (синовсиз, синов муддати)‎
  • (иш, маҳсулот сифати, иш нормасини бажариш, хизмат кўрсатиш ва бошқалар)
  • (тўлов тури ва унинг аниқ суммадаги ‎ёки ЯТС разряди кўрсатилган ҳолдаги, ёҳуд тушумдан олинган фоизлардаги миқдори)‎‎‎
Меҳнатга ҳақ тўлаш тартиби
  • (тўлов тури ва унинг аниқ суммадаги ‎ёки ЯТС разряди кўрсатилган ҳолдаги, ёҳуд тушумдан олинган фоизлардаги миқдори)‎‎‎
  • (қўшимча ҳақ, устама, компенсациялар номи)
Ходим ҳақида маълумотлар
Иш берувчи ҳақида маълумотлар

Юклаб олинг

Шартнома рақами -сон МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

Шартнома тузилган ҳудудШартнома тузилган сана

‎‎

1. Корхона (мулкчиликнинг барча шаклларидаги ташкилот, муассаса, шу жумладан, уларнинг алоҳида таркибий бўлинмалари Иш берувчининг тўлиқ номи ва раҳбарининг Ф.И.О. тўлиқ номи‎ номидан, кейинги ўринларда «Иш берувчи» деб аталади ва фуқаро Ходимнинг Ф.И.О. кейинги ўринларда «Ходим» деб аталади, мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздик:

2. Ходим Ходимнинг Ф.И.О. Таклиф қилинаетган иш жой ‎‎‎‎‎‎касби бўйича Таклиф қилинаётган лавозим номи ва талаблари ‎‎‎‎‎лавозимига ишга қабул қилинади. ‎‎

3. Шартнома Иш вақти тури‎‎‎ҳисобланади.

4. Шартнома муддати Шартнома муддати‎‎‎.

5. Шартнома бўйича ишлаш бошланиши Шартнома кучга кириш вақти тамом бўлиши

Шартнома якунига етиш вақти.

6. Синов муддати Синов муддати

7. Ходимнинг мажбуриятлари:‎

а) меҳнат ва технология интизоми (ички меҳнат тартиби қоидалари, уставлар ва интизом тўғрисидаги қоидалар)га риоя қилиш;

б) иш берувчининг қонуний фармойишларини бажариш;

в) меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш санитарияси талабларига риоя қилиш;

г) лавозим йўриқномаларига риоя қилиш;‎

д) ЯТММ, ММ билан назарда тутилган малака мажбуриятларига риоя қилиш;

е) қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив ҳужжатларга риоя қилиш;‎

ж) жамоа шартномаси шартларига риоя қилиш;

з) ходим томонидан қабул қилинадиган бошқа мажбуриятлар.

Ходимнинг мажбуриятлари

8. Иш берувчининг мажбуриятлари;

а) ходимнинг меҳнатини ташкил этиш, ходимни Меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси қоидалари, лавозим йўриқномалари, жамоа шартномаси ва бошқа норматив ва маҳаллий ҳужжатлар билан таништириш;‎

б) меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомини таъминлаш;‎

в) иш ҳақини ўз вақтида тўлаш;

г) хавфсиз ва самарали меҳнат учун шарт-шароитлар яратиш, ходимни ўқитиш, унга меҳнатнинг хавфсиз шарт-шароити тўғрисида йўл-йўриқ бериш;

д) иш жойини меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси қоидаларига мувофиқ жиҳозлаш;

ж) қонун ҳужжатларига ва бошқа норматив ҳужжатларга риоя қилиш;

з) жамоа шартномаси шартларига риоя қилиш;

и) иш берувчи томонидан қабул қилинадиган бошқа мажбуриятлар:‎ ‎

Иш берувчининг мажбуриятлари

9. Иш куни режими Иш куни режими

10. Меҳнат ҳақи тўлаш.

Ходимга қуйидагича ҳаҳ тўлаш белгиланади:‎

а) Тўлов тури ва миқдори

б) амалдаги қонун ҳужжатларига ва норматив ҳужжатларга мувофиқ меҳнат шароитлари билан боғлиқ бўлган қўшимча ҳақ, устама, компенсациялар қуйидаги миқдорларда: ‎

Қўшимча ҳақ тўлаш тури

Қўшимча ҳақ тўлаш миқдори

в) жамоа шартномаси шартлари билан назарда тутилган, шунингдек, берилган

(мавжуд) ҳуқуқлар ва маблағлар доирасида раҳбар томонидан белгиланадиган қўшимча ҳақ, устама,

мукофот, тақдирлашлар ва рағбатлантирувчи турдаги бошқа тўловлар;

Қўшимча ҳақ тўлаш тури

Қўшимча ҳақ тўлаш миқдори

11. Ходимга:

а) асосий таътил (меҳнат таътили) Асосий таътил муддати иш кунидан;‎

б) қўшимча таътил Қўшимча таътил муддати иш кунидан иборат бўлган ҳақ тўланадиган йиллик таътил белгиланади.‎

12. Меҳнат шартномаси (контракт)нинг меҳнат шароитлари ва унга ҳақ тўлаш хусусиятлари, ижтимоий ҳимоя, имтиёзлар, кафолатлар ва ҳоказолар билан боғлиқ бўлган бошқа шартлари.

Томонларнинг манзиллари ва имзолари:

Иш берувчи:‎ ‎Ходим:

Иш берувчининг тўлиқ номи

Иш берувчининг манзили

Шартнома тузилган сана

(муҳр) __________(имзо)

Ходимнинг Ф.И.О.

Ходимнинг манзили

Шартнома тузилган сана

________ (имзо)

Меҳнат шартномаси (контракт)

Меҳнат шартномаси ходим билан иш берувчи ўртасида муайян ишни ҳақ эвазига бажариш ҳақидаги келишувдир. Меҳнат шартномаси ёзма шаклда тузилиб, ходим ва ишга қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган мансабдор шахснинг имзолари билан мустаҳкамланади.

Меҳнат шартномаси амалдаги қонунчиликдан келиб чиққан ҳолда, барча зарурий шартлар келишилган ҳолда тузилиши келгусида иш берувчи ва ходим ўртасида ўзаро низолар келиб чиқишининг олдини олади. Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида меҳнат шартномаси намунаси тузилган бўлиб, сўровномалар аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилиши, келгусида низолар келиб чиқишининг олдини олади.