Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” ахборот тизими

Дивиденд пулини олишга ишончнома

Ҳужжат тавсифи
Ишончнома реквизитлари
  • (сўз билан ёзилади)
Нотариал идора
Ишончнома берувчи
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Ишончнома олувчилар
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Ишончнома мазмуни

Юклаб олинг

Дивиденд пулини олишга ишончнома

Ишончнома тузилган нотариал округ номи

Ишончнома тузилган сана

Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора жойлашган манзил Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора Ишончномани тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О

Мен – Ишончнома берувчининг манзилида яшовчи – Ишончнома берувчининг Ф.И.О.(паспорт Ишончнома берувчининг паспорт серияси ва рақами, Ишончнома берувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома берувчига паспорт берилган сана да берилган) ушбу ишончнома билан Ишончнома олувчининг манзилида яшовчи - Ишончнома олувчининг Ф.И.О.га (паспорт Ишончнома олувчининг паспорт серияси ва рақами, Ишончнома олувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома олувчига паспорт берилган сана йилда берилган) Дивиденд пули олиниши лозим бўлган ташкилот жойлашган туман (шаҳар) номи шаҳрида жойлашган Дивиденд пули олиниши лозим бўлган ташкилот номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли томонидан берилган Дивиденд пули ҳисобланишига асос бўлган сертификат рақами -сонли сертификат асосида менга тегишли бўлган Дивиденд пули ҳисобланган акциялар сони дона акцияларга нисбатан белгиланган ва менга тўланиши лозим бўлган дивиденд пулларимни олишга ваколат бераман.

Ушбу ҳаракатларни бажариш учун менинг номимдан корхоналарда, банкда вакилим бўлишга, ариза ёзишга, имзо қўйишга ва ушбу ишончнома билан боғлиқ барча ҳаракатларни бажаришга ҳуқуқ бераман.

Ишончнома Ишончнома бериладиган муддат йил муддатга яъни Ишончноманинг амал қилиши тугайдиган санагача берилди.

Ишончноманинг матнини тўлиқ ўқиб чиқдим, унинг мазмуни ва моҳияти, ҳуқуқий оқибатлари, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 141-142-моддалари мазмуни менга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли, ишончноманинг мазмуни менинг асл хоҳиш-истакларимга мос келади.

Ишончнома берувчининг Ф.И.О. ______________

Имзо

Нотариуснинг тасдиқлов ёзуви.

Дивиденд пулини олишга ишончнома

Қонунчиликка кўра дивидент-акциядорлар ўртасида улар эгалик қилаётган акциялар баҳоси ва сонига мутаносиб равишда тақсимланадиган соф фойданинг бир қисми ҳисобланади.

Дивидендлар — акциялар бўйича тўланиши лозим бўлган даромад; юридик шахс томонидан унинг муассислари ўртасида (иштирокчилари, аъзолари ўртасида уларнинг улушлари, пайлари, ҳиссалари бўйича) тақсимланадиган соф фойданинг ва (ёки) ўтган йиллардаги тақсимланмаган фойданинг бир қисми; юридик шахс тугатилганда мол-мулкни тақсимлашдан олинган, шунингдек муассис (иштирокчи, аъзо) томонидан юридик шахсда иштирок этиш улушини (пайини, ҳиссасини) олгандаги даромадлар, бундан муассис (иштирокчи, аъзо) устав фондига (устав капиталига) ҳисса сифатида киритган мол-мулкнинг қиймати чегирилади, тақсимланмаган фойда устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш учун йўналтирилган тақдирда, юридик шахс акциядорининг, муассисининг (иштирокчисининг, аъзосининг) қўшимча акциялар қиймати, улуш (пай, ҳисса) қийматининг ошиши тарзида олинган даромадлари ҳисобланади.

Ишончнома, ваколатнома — муайян муассаса ёки айрим шахс ўз номидан иш кўриш учун иккинчи бир шахсга ишонч билдирадиган ёзма ваколатли ҳужжат.

Мазкур ишончнома мазмуни ва шакли қонунчилик талабларига риоя қилинган ҳолда юридик тил қоидалари асосида шакллантирилган бўлиб, келишувни бепул ва мустақил ҳолда тўлдириб, бепул юклаб олишингиз мумкин.