Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” ахборот тизими

Ишончнома (жисмоний камчилиги сабабли ўзи имзо қўя олмайдиган фуқаро номидан расмийлаштириладиган ишончнома)

Ҳужжат тавсифи
Ишончнома реквизитлари
Нотариал идора
Ишончнома берувчи
  • (туман, шаҳар ИИб кўрсатилади)
Ишончнома олувчи
Ишончномани имзоловчи
Ишончнома мазмуни
  • (кўзи ожизлиги, қўли ишламаслиги ва бошқалар)

Юклаб олинг

Ишончнома(жисмоний камчилиги сабабли ўзи имзо қўя олмайдиган фуқаро номидан расмийлаштириладиган ишончнома)

Ишончнома тузилган нотариал округ номи

Ишончнома тузилган сана

Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора жойлашган манзил Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора Ишончномани тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О.

Мен – Ишончнома берувчининг манзилида яшовчи – Ишончнома берувчининг Ф.И.О. (паспорт Ишончнома берувчининг паспорт серияси ва рақами, Ишончнома берувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома берувчига паспорт берилган санада берилган) ушбу ишончнома билан Ишончнома олувчининг манзилида яшовчи – Ишончнома олувчининг Ф.И.О.га (паспорт Ишончнома олувчининг паспорт серияси ва рақами, Ишончнома олувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома олувчига паспорт берилган санада берилган) ўзимга тегишли бўлган Вакил қайси йилнинг қайси ойлари учун тўланадиган пенсия пулларини олишга ваколатли ойлари учун оладиган пенсия пулимни Пенсия пуллари олиниши лозим бўлган алоқа бўлими жойлашган туман (шаҳар) номидаги Пенсия пуллари олиниши лозим бўлган алоқ бўлими рақами-сонли алоқа бўлимидан олишга ваколат бераман.

Ушбу ваколатни бажариш учун менинг номимдан корхоналарда, банкда вакил бўлишга, ариза ёзишга, имзо қўйишга ва ушбу ишончнома билан боғлиқ бўлган барча ҳаракатларни бажаришга ҳуқуқ бераман.

Ишончнома Ишончнома неча йил муддатга берилган йил муддатга яъни Ишончноманинг амал қилиши тугайдиган кунгача берилди.

Ишончноманинг матнини тўлиқ ўқиб чиқдим, унинг мазмуни ва моҳияти, ҳуқуқий оқибатлари, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 141-142-моддалари мазмуни менга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли, ишончноманинг мазмуни менинг асл хоҳиш-истакларимга мос келади.

Ишончнома берувчининг Ф.И.О.нинг Ишончнома берувчи қандай жисмоний нуқсони сабабли ишончномани имзолай олмайди туфайли унинг шахсий илтимосига кўра ишончномага Ишончномани имзоловчининг манзилида яшовчи – Ишончномани имзоловчининг Ф.И.О. (паспорт Ишончномани имзоловчининг паспорт серияси ва рақами , Ишончномани имзоловчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончномани имзоловчига паспорт берилган сана йилда берилган) нотариус ҳузурида имзо қўйди.

Имзо ____________________________________________________

Мен Ишончномани имзоловчининг Ф.И.О. Ўзбекистон Республикасининг «Нотариат тўғрисида»ги қонунининг 6-моддасига асосан, нотариал ҳаракатларнинг махфийлиги тўғрисида ва амалга оширилган нотариал ҳаракатнинг махфийлигини бузсам, қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортилишим мумкинлиги тўғрисида нотариус томонидан огоҳлантирилдим.

Ишончномани имзоловчининг Ф.И.О. ______________

Имзо

Нотариуснинг тасдиқлов ёзуви.

Ишончнома (жисмоний камчилиги сабабли ўзи имзо қўя олмайдиган фуқаро номидан расмийлаштириладиган ишончнома)

Амалдаги қонунчиликка кўра, бир шахс томонидан иккинчи шахсга учинчи шахслар олдида вакиллик қилиш учун берилган ёзма ваколат ишончнома ҳисобланади.

Амалдаги қонунчиликда жисмоний нуқсони сабабли ҳужжатларни имзолаш имкониятига эга бўлмаган шахслар номидан ҳужжатларни имзолаш орқали ишончномани  расмийлаштириш тартиби белгиланган. 

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур турдаги ишончнома намунаси тайёрланган бўлиб, у сўровномаларни тўлдириш орқали осонлик билан шакллантирилади.