Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Нафақа пулини олишга ишончнома

Ҳужжат тавсифи
Ишончнома реквизитлари
  • (сўз билан ёзилади)
Нотариал идора
  • (Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус ёки Давлат нотариал идораси нотариуси кўрсатилади)
Ишончнома берувчи
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Ишончнома олувчи
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Ишончнома мазмуни
  • (туман (шаҳар) номи кўрсатилади

Юклаб олинг

Нафақа пулини олишга ишончнома

Ишончнома тузилган нотариал округ номи

Ишончнома тузилган сана

Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора жойлашган манзил Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора Ишончномани тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О.

Мен – Ишончнома берувчининг манзилида яшовчи Ишончнома берувчининг Ф.И.О. (паспорт Ишончнома берувчининг паспорт серияси ва рақами,Ишончнома берувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома берувчига паспорт берилган сана да берилган) ушбу ишончнома билан Ишончнома олувчининг манзилида яшовчи Ишончнома олувчининг Ф.И.О.га (паспорт Ишончнома олувчининг паспорт серияси ва рақами,Ишончнома олувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома олувчига паспорт берилган сана йилда берилган) Ишончнома берувчининг нафақа олувчи фарзанди туғилган санада туғилган фарзандим Ишончнома берувчининг нафақа олувчи фарзандининг Ф.И.О.га тегишли бўлган ногирон болаларга бериладиган нафақа пулини Нафақа пуллари олиниши лозим бўлган алоқ бўлими жойлашган ҳудуд туманидаги Нафақа пуллари олиниши лозим бўлган алоқа бўлими рақами-сонли алоқа бўлимидан олишга ваколат бераман.

Ушбу ваколатни бажариш учун менинг номимдан корхоналарда, банкда вакил бўлишга, ариза ёзишга, имзо қўйишга ва ушбу ишончнома билан боғлиқ бўлган барча ҳаракатларни бажаришга ҳуқуқ бераман.

Ишончнома Ишончнома неча йил муддатга берилган йил муддатга яъни Ишончноманинг амал қилиш муддатигача берилди.

Ишончноманинг матнини тўлиқ ўқиб чиқдим, унинг мазмуни ва моҳияти, ҳуқуқий оқибатлари, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 141-142-моддалари мазмуни менга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли, ишончноманинг мазмуни менинг асл хоҳиш-истакларимга мос келади.

Ишончнома берувчининг Ф.И.О. ______________(имзо)

Нотариуснинг тасдиқлов ёзуви.

Нафақа пулини олишга ишончнома

Бир шахс (ишонч билдирувчи) томонидан иккинчи шахсга (ишончли вакилга) учинчи шахслар олдида вакиллик қилиш учун берилган ёзма ваколат ишончнома ҳисобланади. Ишончли вакил ўзига ишончнома билан берилган ваколатлар доирасида иш олиб боради. 

Амалдаги қонунчиликка кўра, жисмоний шахслар ўртасидаги ишончнома нотариал тартибда расмийлаштирилиши лозим. Шу сабабли нафақа пулини олишга ишончнома ҳам нотариал тасдиқланиши талаб этилади.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур ишончнома намунаси тайёрланган бўлиб, у сўровномаларни тўлдириш орқали осонлик билан шакллантирилади.