Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Турар жойни нотурар жойга ўтказишга ишончнома

Ҳужжат тавсифи
Ишончнома реквизитлари
  • (сўз билан ёзилади)
Нотариал идора
  • (Хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус ёки Давлат нотариал идораси нотариуси кўрсатилади)
Ишончнома берувчи
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Ишончнома олувчилар
  • (туман (шаҳар) ИИБ кўрсатилади)
Ишончнома мазмуни

Юклаб олинг

Турар жойни нотурар жойга ўтказишга ишончнома

 

Ишончнома тузилган нотариал округ номи

Ишончнома тузилган сана

Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора жойлашган манзил Ишончномани тасдиқлаган нотариал идора Ишончномани тасдиқлаган нотариуснинг Ф.И.О.

Мен – Ишончнома берувчининг манзили да яшовчи Ишончнома берувчининг Ф.И.О. (паспорт Ишончнома берувчининг паспорт серияси ва рақами,Ишончнома берувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома берувчига паспорт берилган сана йилда берилган) ушбу ишончнома билан Ишончнома олувчининг манзилида яшовчи – Ишончнома олувчининг Ф.И.О.га (паспорт Ишончнома олувчининг паспорт серияси ва рақами,Ишончнома олувчига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) томонидан Ишончнома олувчига паспорт берилган сана йилда берилган) ўзимга тегишли бўлган Турар жойни нотурар жойга ўтказишга ишончнома берилаётган уй манзили манзилда жойлашган уйни турар жой тоифасидан нотурар жой тоифасига ўтказишга ваколат бераман.

Унга ушбу ваколатни бажариш учун менинг номимдан барча тегишли корхоналарда, шу жумладан, ҳокимиятда, солиқ ва солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигида вакилим бўлишга, маълумотнома олишга, менинг номимдан ариза ёзишга ва имзо қўйишга ҳамда ушбу ишончнома билан боғлиқ бўлган барча ҳаракатларни бажаришга ҳуқуқ бераман.

Ишончнома Ишончнома неча йил муддатга берилган йил муддатга ваколатни бошқа шахсга ўтказиш ҳуқуқи билан яъни Ишончноманинг амал қилиши тугайдиган кунгача берилди.

Ишончноманинг матнини тўлиқ ўқиб чиқдим, унинг мазмуни ва моҳияти, ҳуқуқий оқибатлари, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 141-142-моддалари мазмуни менга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли, ишончноманинг мазмуни менинг асл хоҳиш-истакларимга мос келади.

Ишончнома берувчининг Ф.И.О. ______________ (имзо)

Нотариуснинг тасдиқлов ёзуви.

Турар жойни нотурар жойга ўтказишга ишончнома

Бир шахс (ишонч билдирувчи) томонидан иккинчи шахсга (ишончли вакилга) учинчи шахслар олдида вакиллик қилиш учун берилган ёзма ваколат ишончнома ҳисобланади. Ишончли вакил ўзига ишончнома билан берилган ваколатлар доирасида иш олиб боради. 

Амалдаги қонунчиликка кўра, жисмоний шахслар ўртасидаги ишончнома нотариал тартибда расмийлаштирилиши лозим. Шу сабабли турар жойни нотурар жойга ўтказишга ишончнома ҳам нотариал тасдиқланган шаклда бўлиши талаб этилади.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур ишончнома намунаси тайёрланган бўлиб, у сўровномаларни тўлдириш орқали осонлик билан шакллантирилади.