Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Маҳсулот сотиш, хизмат кўрсатиш (ишларни бажариш) шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Томонлар тўғрисида маълумотлар
Шартнома мазмуни
Сотувчи тўғрисида маълумотлар
Харидор тўғрисида маълумотлар

Юклаб олинг

Шартнома

 

Шартнома тузилган ҳудуд Шартнома рақами Шартнома тузилган сана

 

Биз ким шартнома тузиб, имзо чекувчилар, бир томондан Сотувчи корхонанинг номи номидан унинг раҳбари Сотувчи корхона раҳбарининг Ф.И.О. келгусида “СОТУВЧИ” деб номланади ва иккинчи томондан Харидор корхонанинг номи номидан Харидор корхона раҳбарининг Ф.И.О. келгусида “ХАРИДОР” деб номланиб, қуйидаги мавзуда келишув шартномасини туздилар:

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. “СОТУВЧИ” келишилган маҳсулотни “ХАРИДОР”га сотади. “ХАРИДОР” эса харид қилган маҳсулот қийматини ўз муддатида тўлаш мажбуриятини олади.

 

Махсулот номи

Ўлчов бирлиги

Миқдори

Нархи

Қиймати

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Жаъми:

 

 

 

 

Шартнома қиймати

 

 

 

 

 

2. МАХСУЛОТНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1. Ҳисоб-китоб тартиби “ХАРИДОР”дан “СОТУВЧИ” га қишлоқ хўжалик махсулотлари бериш йўли билан бажарилади.

2.2. “СОТУВЧИ” Маҳсулот етказиш муддати кун мобайнида маҳсулотни етказиб беради.

3. БУЮРТМАЧИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1. “СОТУВЧИ” шартноманинг 1.1-бандида кўрсатилган шартларни, шу жумладан, маҳсулот сифатини, миқдорини, етказиб бериш муддатини кафолатлайди.

3.2. “ХАРИДОР” шартноманинг 1.1-бандида кўрсатилган шартлар бўйича товар қабул қилиб олади ва маҳсулот нархини кўрсатилган муддатда тўлашни кафолатлайди.

3.3. Юқорида кўрсатилган шартлар бузилган тақдирда айбдор томон Шартнома шартлари бузилганда тўланадиган жарима миқдори фоиз жарима тўлайди ва ҳар бир кечиктирилган кун учун Мажбурият бажарилмаганда ҳар бир кун учун тўланадиган пеня миқдори фоиз пеня тўлайди.

4. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

4.1. Агарда бир томонда шартларни бажара олмаслиги ва маҳсулот сифати, миқдори ва қиймати (суммаси) тўғрисида ўзгариш бўлса, олдиндан ўзаро келишувга асосан ўзгартириш киритилади.

4.2. Форс-мажор холатида шартнома бузилса, ўзаро келишиб олинади.

4.3. Шартнома бузилиб, ўзаро келиша олмаган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси қонунлари асосида ёки арбитраж орқали ҳал қилинади.

4.4. Шартнома икки нусхада тузилиб, иккиси хам юридик жихатдан тенг кучли хисобланади.

4.5. Шартномани муддати имзоланган кундан бошлаб, кучга киради ва Шартноманинг амал қилиш муддатигача амал қилади.

 

5. Томонларнинг банк реквизитлари ва манзилгохлари:

 

СОТУВЧИ

Сотувчи корхона номи

Сотувчи корхона манзили

Сотувчи корхона ҳисоб рақами

Сотувчи корхона банк коди МФО

Сотувчи корхона банк номи

Сотувчи корхона СТИР рақами

Сотувчи корхона ХХТУТ рақами

Сотувчи корхона телефон рақами

Сотувчи корхона раҳбарининг Ф.И.О. _________________

ХАРИДОР

Харидор корхона номи

Харидор корхона манзили

Харидор корхона ҳисоб рақами

Харидор корхона банк коди МФО

Харидор корхона банк номи

Харидор корхона СТИР рақами

Харидор корхона ХХТУТ рақами

Харидор корхона телефон рақами

Харидор корхона раҳбарининг Ф.И.О. ва имзоси_________________

 

Маҳсулот сотиш, хизмат кўрсатиш (ишларни бажариш) шартномаси

Махсулот сотиш, хизмат кўрсатиш (ишларни бажариш) шартномаси бўйича сотувчи келишилган маҳсулотни (хизмат ёки ишни) харидорга сотиш, харидор эса харид қилган маҳсулот (хизмат ёки иш) қийматини ўз муддатида тўлаш мажбуриятини олади.

Мазкур шартнома намунасида тарафларнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, маҳсулот (хизмат ёки иш)ни етказиб бериш  (бажариш) тартиби ва шартлари, ҳисоб-китобларни амалга ошириш тартиби, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган.

Мазкур ҳужжат намунаси амалдаги қонунчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда тайёрланган бўлиб, фойдаланувчиларга ҳуқуқшунос иштирокисиз шартнома тузиш ва уни расмийлаштириш имконини беради.