Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Закалат тўғрисидаги келишув

Ҳужжат тавсифи
Келишув реквизитлари
Закалат берувчи тўғрисида маълумотлар
  • Изоҳ: Устав, низом, ишончнома
Закалат олувчи тўғрисида маълумотлар
  • Изоҳ: Устав, низом, ишончнома
Келишув мазмуни

Юклаб олинг

ЗАКАЛАТ ТЎҒРИСИДАГИ КЕЛИШУВ

 

Келишув тузилган жой

Келишув рақами -сон

Келишув тузилган сана

 

 

Закалат берувчи ташкилот номи ташкилий ҳуқуқий шакли (кейинги ўринларда "Закалат (юридик шахснинг номи) берувчи" деб юритилади) номидан Закалат берувчига шартнома тузиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат асосида иш юритувчи Закалат берувчи ташкилот раҳбари Ф.И.О.си бир томондан ва Закалат олувчи ташкилот номи ташкилий ҳуқуқий шакли (кейинги ўринларда "Закалат (юридик шахснинг тўлиқ номланиши) олувчи" деб юритилади) номидан Закалат олувчи а шартнома тузиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат асосида иш юритувчи Закалат олувчи ташкилот раҳбари Ф.И.О.си иккинчи томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур келишувни туздилар: Келишув мазмуни

1.1. Закалат берувчи тарафлар ўртасида тузилган Тарафлар ўртасида тузилган шартнома санаси кунидаги Тарафлар ўртсаида тузилган шартнома рақами-сонли Тарафлар ўртсаида тузилган шартнома мазмуни тўғрисидаги шартнома (кейинги ўринларда "Асосий шартнома" деб юритилади), бўйича мажбуриятларнинг ижросини таъминлаш учун Закалат олувчига олдиндан тўлов тартибида Олдиндан тўлов сифатида берилаётган закалат миқдори миқдорда закалат беради.

1.2. Асосий шартноманинг бажарилмаслиги учун жавобгар бўлган тараф, закалат суммасини ҳисобга олган ҳолда иккинчи тарафга зарарларни тўлаши шарт.

1.3. Асосий шартноманинг бажарилмаслиги учун Закалат берувчи жавобгар бўлган тақдирда, закалат суммаси Закалат олувчида қолади.

1.4. Асосий шартноманинг бажарилмаслиги учун Закалат олувчи жавобгар бўлган тақдирда, у закалат суммасини икки баравар қилиб асосий шартноманинг амал қилиш муддати тугагандан сўнг Закалат маблағини закалат берувчига қайтариш муддати ичида Закалат берувчига қайтариши шарт.

1.5. Мазкур келишувнинг 4-бандида назарда тутилган мажбуриятларини бажаришни кечиктирганлик учун Закалат олувчи кечиктирилган ҳар бир кун учун Мажбуриятни кечиктирганли учун тўланадиган пеня миқдори %миқдорда пеняни Закалат берувчига тўлайди.

1.6. Мажбурият уни бажаришдан олдин тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки тарафлардан биронтаси ҳам жавоб бермайдиган вазият туфайли бажаришнинг имконияти йўқлиги оқибатида бекор қилинган тақдирда закалат пули Закалат берувчига қайтариб берилиши шарт.

1.7. Мазкур келишув тарафлар ўртасида тузилган Тарафлар ўртасида тузилган шартнома санаси кунидаги Тарафлар ўртсаида тузилган шартнома рақами-сонли Тарафлар ўртсаида тузилган шартнома мазмуни_тўғрисидаги шартномага илова қилинади ва унинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ : ЗАКАЛАТ БЕРУВЧИ:

ЗАКАЛАТ БЕРУВЧИ:

 

ЗАКАЛАТ ОЛУВЧИ:

Юридик манзил:Закалат берувчининг юридик манзили

 

Юридик манзил:Закалат олувчининг юридик манзили

Ҳисоб-китоб рақами: Закалат берувчининг ҳисоб рақами

 

Ҳисоб-китоб рақами: Закалат олувчи ҳисоб рақами

СТИР Закалат берувчининг СТИР рақами,

 

СТИР Закалат олувчи СТИР рақами

Телефон Закалат берувчи телефон рақами

 

Телефон Закалат олувчи телефон рақами

 

 

 

 

Закалат тўғрисидаги келишув

Шартнома тузаётган тарафлардан бири шартнома тузилганлигини исботлаш ва унинг ижросини таъминлаш юзасидан берадиган пул суммаси закалат ҳисобланади.

Закалат тўғрисидаги келишув закалатнинг суммасидан қатъи назар, ёзма равишда тузилиши керак.

Закалатнинг ёзма шакли намунаси фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида тақдим қилинмоқда.