Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Транспорт воситасининг ижара шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Томонлар тўғрисида маълумотлар
Шартнома мазмуни ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби
Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари
Ижарага берувчи ташкилот ҳақида маълумотлар (реквизитлар)
Ижарачи ташкилот ҳақида маълумотлар (реквизитлари)

Юклаб олинг

ТРАНСПОРТ ВОСИТАСИ ИЖАРАСИ

ШАРТНОМАСИ

 

Шартнома тузилган сана Шартнома тузилган ҳудуд

Кейинги ўринларда “Ижарага берувчи” деб аталадиган Ижарага берувчи корхона номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли Фаолиятини белгиловчи ҳужжат номи асосида иш юритувчи Ижарага берувчи корхона шахснинг Ф.И.О. ва лавозими бир томондан, кейинги ўринларда “Ижарачи” деб аталадиган Ижарачи ташкилот номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли Фаолиятини белгиловчи ҳужжатнинг номи (тури) асосида иш юритувчи Ижарачи ташкилот раҳбарининг Ф.И.О. иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Шартномага мувофиқ Ижарага берувчи унга тўла хўжалик юритиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлган қуйидаги автомобилни (русуми, давлат рақами, спидометр кўрсаткичи (км), техник ҳолати, кузов рақами, двигатель рақами, шасси рақами) техник кўрикдан ўтказган ва унинг ҳолати тўғрисида техник паспортга белги қўйган ҳолда Ижарачига топшириш, Ижарачи эса вақтинча фойдаланиш учун уни ижарага олиш ва ижара ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Ижарачи автомобилдан қуйидаги мақсадларда фойдаланади:

Автотранспорт воситасидан фойдаланиш мақсади кўрсатилади

2. Ижара ҳақи ва ҳисоб-китоб қилиш тартиби

2.1. Автомобилнинг қиймати қайта нархлаш коэффициентлари ва амортизация меъёрларини ҳисобга олган ҳолда Ижарага берилган автомотранспорт қиймати сўмни ташкил этади.

2.2. Ижара ҳақи Ижарачи томонидан ойига Ижара тўлови миқдори сўм миқдорда ҳар ойнинг бошланишидан Ижара тўловининг ҳар ойда тўланадиган санаси кун олдин тўлаб борилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Ижарага берувчи шартнома имзолангандан кейин Автотранспортни топшириш муддати кун ичида автомобилни Ижарачига топширади.

3.2. Автомобилни жорий таъмирлаш ва профилактика кўригидан ўтказиш Автотранспортни жорий таъмирловчи томон ҳисобидан амалга оширилади.

3.3. Капитал таъмирлаш Автотранспортни капитал таъмирловчи томон томонидан ҳар Автотранспортни капитал таъмирлаш муддати ойда амалга оширилади.

3.4. Авария ҳолатида айбдор тараф Авария ҳолатида таъмирлаш муддати муддат ичида ўз ҳисобидан автомобилни таъмирлайди.

3.5. Агар авария учинчи шахсларнинг айби билан содир этилган бўлса, Учинчи томон айби билан авария содир бўлса даъво қилувчи шахс (юридик шахс) учинчи шахсга нисбатан Учинчи томон айби билан авария содир бўлса даъво қилиш муддати муддат ичида даъво талаблари қўяди ва ўз ҳисобидан таъмирлашни амалга оширади.

3.6. Форс-мажор ҳолатлари келиб чиққанда тарафлар қуйидаги тартибда харажатларни тақсимлайдилар:

Форс мажор ҳолатида харажатларни тақсимлаш тартиби.

3.7. Автомобиль ушбу шартнома имзоланишидан олдин ўтказилган техник кўрикда аниқланган ва техник паспортда қайд этилган ҳолатда Ижарага берувчи томонидан топширилиши ва Ижарачи томонидан қайтариб топширилиши лозим.

3.8. Ижарачи автомобилни қайтариб топшириши ҳақида Ижарага берувчини камида Автомобилни қайтариш ҳақида хабардор қилиш муддати олдин хабардор қилиши лозим.

4. Тарафларнинг жавобгарлиги ва низоларни ҳал қилиш тартиби

4.1. Ижара ҳақини белгиланган муддатда тўламаган Ижарачи тўлови кечиктирилган ҳар бир кун учун Ижарага берувчига ижара ҳақининг Ижара тўлови кечиктирилганда тўланадиган пеня миқдори фоизи миқдорида пеня тўлайди.

4.2. Тарафлар ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганликлари учун Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари ҳамда мазкур шартномага мувофиқ жавобгар бўладилар.

4.3. Тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низолар тарафларнинг ўзаро келишуви асосида ҳал этилади. Тарафлар келишувга эришмаган тақдирда, низо белгиланган тартибда судда ҳал этилади.

5. Шартноманинг бошқа шартлари

5.1. Шартномага киритилаётган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда тузилган ва иккала тараф томонидан имзоланган ҳолдагина ҳақиқий ҳисобланади.

5.2. Шартнома Шартномани бошланиш муддати дан бошлаб кучга киради ва Шартноманинг якуний муддати гача амал қилади.

5.3. Шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб, иккаласи ҳам бир хил юридик кучга эга.

5.4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган масалалар амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ тартибга солинади.

6. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

Ижарага берувчи:

Ижарага берувчи ташкилот номи

Ижарага берувчи ташкилот ҳисоб рақами

Ижарага берувчи ташкилот СТИР рақами

Ваколатли шахснинг Ф.И.О. ва имзоси

Ижарачи:

Ижарачи ташкилот номи

Ижарачи ташкилотнинг ҳисоб рақами

Ижарачи ташкилот СТИР рақами

Ваколатли шахс Ф.И.О. ва имзоси

Транспорт воситасининг ижара шартномаси

Транспорт воситасини экипажи билан ижарага бериш шартномаси бўйича ижарага берувчи транспорт воситасини вақтинча эгалик қилиш ва фойдаланиш учун ҳақ эвазига ижарага олувчига беради ва ўз кучи билан уни бошқариш ҳамда техник фойдаланиш бўйича хизмат кўрсатади.

Транспорт воситаси ижараси шартномаси мазмунига кўра ижарага берувчи ижарага олувчига тўла хўжалик юритиш ҳуқуқи асосида тегишли бўлган транспорт воситасини техник кўрикдан ўтказган ва унинг ҳолати тўғрисида техник паспортга белги қўйган ҳолда ижарачига топширади. Ижарачи эса вақтинча фойдаланиш учун уни ижарага олиш ва ижара ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

Тақдим қилинаётган шартнома намунасида ҳисоб-китобларларни амалга ошириш тартиби ва миқдорлари, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари низоларни ҳал қилиш тартиби ва иш учун аҳамиятли бўлган бошқа масалалар аниқ белгиланган.