Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Фарзандликка олиш тўғрисида ариза

Ҳужжат тавсифи
Ариза реквизитлари

Юклаб олинг

Фуқаролик ишлари бўйича Ариза берилаётган суднинг номи судига

 

Аризачи: Аризачининг яшаш манзилида яшовчи

фуқаро Аризачининг Ф.И.О.сидан

Телефон: Аризачиларнинг телефон рақами

Электрон почта манзили: Аризачининг электрон почта манзили

 

 

АР И З А

(фарзандликка олиш тўғрисида)

 

Мен, Аризачининг Ф.И.О.си Аризачининг туғилган вақтида туғилганман Аризачининг яшаш манзилида яшайман. Оилавий аҳволим Аризачининг оилавий аҳволи.

Шу сабабли Фарзандликка олинувчи боланинг туғилган вақтида туғилган Фарзандликка олинувчи боланинг Ф.И.О.си исмли болани фарзандликка олмоқчимиз. Биз болани фарзандликка олиш вақтида болага ўзимизнинг фарзандимиздек қарашни ва тарбиялашни ҳамда асраб авайлашни ваъда берaмиз.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 76-моддасида оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасида эканлиги белгиланган.

Фуқаролик процессуал кодексининг 304-моддасига кўра, фарзандликка олишни бекор қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ва ҳал этиш даъво ишларини юритиш тартибида ҳамда оила тўғрисидаги қонунчиликда кўрсатилган асослар бўйича амалга оширилиши белгиланган.Шунингдек, Оила кодексининг 151-моддасига кўра,Фарзандликка олишга фақат вояга етмаган болаларга нисбатан ва фақат уларнинг манфаатларини кўзлаб йўл қўйилади.

Фарзандликка олиш болани фарзандликка олишни истаган шахсларнинг (шахснинг) аризасига кўра, васийлик ва ҳомийлик органларининг фарзандликка олишнинг асослилиги ва фарзандликка олинаётган бола манфаатларига тўғри келиши ҳақидаги хулосаси ҳисобга олинган ҳолда суд томонидан амалга оширилади.

Фарзандликка олиш тўғрисидаги ишлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексида назарда тутилган қоидалар бўйича алоҳида иш юритиш тартибида, фарзандликка олувчилар (олувчи), васийлик ва ҳомийлик органлари вакиллари, шунингдек прокурор иштирокида суд томонидан кўриб чиқилади.

Юқоридагиларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 188, 189 ва 191-моддалари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 151-153-моддаларига асосан

 

СЎ Р А Й М А Н:

 

Фарзандликка олиш тўғрисидаги аризамни қаноатлантиришни;

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органлари фарзандликка олинаётганнинг туғилиши қайд этилган дафтарга зарур ўзгартиришлар киритишини таъминлашни.

 

Илова ҳужжатлари:

Ариза нусхаси.

Давлат божи тўланганлиги ҳақидаги тўлов квитанцияси.

Паспорт нусхалари.

Фарзандликка олинувчи ҳақидаги маълумотлар.

Яшаш жойидан МФЙ маълумотномалари ва бошқа ҳужжатлар.

Аризачилар:

Аризачининг Ф.И.О.сиАризачининг имзосиАриза ёзилган вақт

Фарзандликка олиш тўғрисида ариза

Хулоса бериш учун зарур фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳасида махсус билимларга эга бўлган жисмоний шахс эксперт сифатида тайинланиши мумкин.

Эксперт сифатида давлат суд-экспертиза муассасаси эксперти, нодавлат суд-экспертиза ташкилотининг эксперти, бошқа корхона, муассаса, ташкилот ходими ёки бошқа жисмоний шахс иштирок этиши мумкин.

Белгиланган тартибда муомалага лаёқатсиз ёки муомала лаёқати чекланган деб топилган шахслар, шунингдек қасддан содир этган жиноятлари учун судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахслар эксперт сифатида жалб этилиши мумкин эмас.

Иш муҳокамаси чоғида келиб чиққан, фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳасида махсус билимларни талаб қиладиган масалаларни тушунтириш учун суд ишда иштирок этувчи шахсларнинг илтимосномасига ёки ўз ташаббусига кўра экспертиза тайинлаши мумкин.

Экспертиза судда ўтказилади ёки текширишнинг хусусияти тақозо этса ёхуд текшириладиган буюмни судга келтиришнинг имкони бўлмаса ёки келтириш қийин бўлса, суддан ташқарида амалга оширилади.

Экспертиза тайинлаш тўғрисидаги суд ажримида қандай масалалар бўйича экспертларнинг хулосаси талаб қилинаётганлиги ва экспертиза ўтказиш кимга топширилаётганлиги кўрсатилган бўлиши керак.

Экспертлар тайинланаётганда суд ишда иштирок этувчи шахсларнинг фикрини инобатга олади.

Тараф экспертизада иштирок этишдан бош тортган, экспертларга текшириш учун зарур бўлган материаллар ҳамда ҳужжатларни тақдим этмаганда ва бошқа ҳолларда, агар иш ҳолатларига кўра ва мазкур тарафнинг иштирокисиз экспертиза ўтказиш имконияти бўлмаса, суд қайси тараф экспертизадан бош тортаётганлигидан, шунингдек бу тараф учун экспертиза қандай аҳамиятга эга эканлигига қараб, аниқланиши учун экспертиза тайинланган фактни аниқланган ёки рад этилган деб топиши мумкин.

Ишонч билдирувчи шахснинг розилиги билан адвокат шартнома асосида экспертиза ўтказилишига доир адвокат сўровини давлат суд-экспертиза муассасалари ва нодавлат суд-экспертиза ташкилотларига юбориши мумкин.

Эксперт (экспертлар комиссияси) текширишларни ўтказиб бўлганидан кейин тегишинча эксперт ёхуд экспертлар комиссияси таркибига кирувчи ҳар бир эксперт имзоси билан тасдиқланадиган хулоса тузади.

Суд экспертга ўз хулосасини оғзаки тушунтириб беришни таклиф қилиш ҳуқуқига эга. Оғзаки тушунтириш суд мажлисининг баённомасига киритилади, экспертга ўқиб эшиттирилади ва эксперт томонидан имзоланади.

Агар тақдим этилган текшириш объектларининг, материалларнинг ёки экспертнинг махсус билимлари етарли эмаслиги текшириш давомида маълум бўлиб қолса, хулоса қўйилган айрим саволларга жавоб беришни рад этиш асосини ўз ичига олган бўлиши керак.

Текшириш тугаганидан сўнг хулоса, текшириш объектлари ва иш материаллари экспертизани тайинлаган судга юборилади.

Суднинг эксперт (экспертлар комиссияси) хулосасига қўшилмаганлиги иш бўйича чиқарилган ҳал қилув қарорида ёки ажримда асослаб берилган бўлиши лозим.