Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Огоҳлантириш хати (Меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисида)

Ҳужжат тавсифи
Огоҳлантириш хати реквизитлари
  • (туман (шаҳар) номи кўрсатилади)
Ходим тараф
  • (давлат органи ёки ташкилотнинг номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли тўлиқ киритилади)
Иш берувчи тараф
Огоҳлантириш хати мазмуни

Юклаб олинг

Хат тузилган сана

Хат рақами-сон

Хат қабул қилинган жой

 

Ходими билан меҳнат шартномасини бекор қилаётган ташкилот номи

Ходимнинг ишлаб турган бўлими

Ходимнинг лавозими

Ходимнинг Ф.И.О.га

ОГОҲЛАНТИРИШ ХАТИ

(Меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисида)

 

Ходимнинг Ф.И.О.,маълумки, Ходими билан меҳнат шартномасини бекор қилаётган ташкилот номи Огоҳлантириш хатини имзолаган мансабдор шахснинг лавозимининг Ходимни синов муддати билан ишга олиш тўғрисида чиқарилган буйруқ санасидаги Ходимни синов муддати билан ишга олиш тўғрисида чиқарилган буйруқ рақами-сонли буйруғига асосан, Сиз Ходими билан меҳнат шартномасини бекор қилаётган ташкилот номининг Ходимнинг ишлаб турган бўлими Ходимнинг лавозими лавозимига Дастлабки синов муддати ойлик дастлабки синов муддати билан ишга қабул қилинган эдингиз.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 129-моддасига кўра, меҳнат шартномаси қуйидаги мақсадда дастлабки синов шарти билан тузилиши мумкин:

- ходимнинг топширилаётган ишга мувофиқлигини текшириш;

- ходим шартлашилган ишни давом эттиришнинг мақсадга мувофиқлиги ҳақида бир қарорга келиши учун.

Сизнинг ушбу белгиланган синов муддати даврида юклатилган вазифалар ва берилган топшириқларни қай даражада бажарганлигингиз ва умуман ишга бўлган лаёқатингиз ўрганилганида, кўплаб топшириқлар бажарилмаганлиги, айримлари эса талаб даражасида бажарилмаганлиги аниқланди.

Шунга кўра, белгиланган дастлабки синов муддати давомидаги меҳнат фаолиятингиз ва иш натижангиз қониқарсиз бўлганлигини маълум қиламан.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Меҳнат кодексининг 132-моддасига асосланган ҳолда, Сиз билан тузилган меҳнат шартномаси Ходим билан меҳнат шартномаси бекор қилинадиган сана куни, дастлабки синов натижасига кўра бекор қилиниши тўғрисида огоҳлантираман.

Огоҳлантириш хатини имзолаган мансабдор шахснинг лавозими Огоҳлантириш хатини имзолаган мансабдор шахснинг Ф.И.О.

 

“Огоҳлантириш хати билан танишдим ва унинг бир нусхасини олдим”

 

Ходимнинг Ф.И.О. ______________

Огоҳлантириш хати (Меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисида)

Меҳнат қонунчилигига кўра иш берувчи меҳнат шартномасини бекор қилиш ҳақида ходимни қуйидаги муддатларда ёзма равишда (имзо чектириб) огоҳлантириши шарт:

камида икки ой олдин — меҳнат шартномаси технологиядаги, ишлаб чиқариш ва меҳнатни ташкил этишдаги ўзгаришлар, ходимлар сони (штати) ёки иш хусусиятининг ўзгаришига олиб келган ишлар ҳажмининг қисқарганлиги ёхуд корхонанинг тугатилганлиги, корона мулкдори алмашганлиги муносабати билан, шунингдек ходимнинг пенсия ёшига тўлганлиги муносабати билан, қонун ҳужжатларига мувофиқ ёшга доир давлат пенсиясини олиш ҳуқуқи мавжуд бўлган тақдирда бекор қилинганда;

камида икки ҳафта олдин – меҳнат шартномаси ходимнинг малакаси етарли бўлмаганлиги ёки соғлиғи ҳолатига кўра бажараётган ишига нолойиқ бўлиб қолиши муносабати билан бекор қилинганда.

камида уч кун олдин – меҳнат шартномаси ходим айбли хатти-ҳаракатлар содир этганлиги муносабати билан бекор қилинган ҳолларда.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида огоҳлантириш хати намунаси Қонунчилик талабларига мувофиқ тайёрланган бўлиб, хабарнома сўровномаларни тўлдириш орқали осонлик билан шакллантирилади.