Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Васиятномани бекор қилиш ҳақидаги ариза

Ҳужжат тавсифи
Саволлар
Нотариуснинг маълумотлари
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
Аризачи тўғрсида маълумотлар
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча (қишлоқ) номи)
Аризанинг мазмуни
  • (вилоят, туман (шаҳар) номи)
  • ( сўз билан ёзилади)
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)

Юклаб олинг

Васиятномани бекор қилиш ҳақидаги ариза

Ўзбекистон Республикаси,

Ариза киритилаётган нотариал идора манзили,

__-сон давлат нотариал идорасига

 

Аризачининг яшаш манзили,

Аризачи рўйхатдан ўтган уй рақами-уйда яшовчи

Аризачининг Ф.И.О. дан

(паспорт Аризачининг паспорт серияси ва рақами,

Аризачига паспорт берган ИИБ (ҳудуд) номи

томонидан Аризачига паспорт берилган сана йилда берилган)

АР И З А

Ўзбекистон Республикаси, Ариза ёзилган ҳудуд

Аризанинг ёзилган санаси куни

Мен – Аризачининг Ф.И.О. ушбу аризам билан Васиятномани расмийлаштирган нотариус идораси манзили -сон давлат нотариал идораси нотариуси Нотариуснинг Ф.И.О. томонидан Васиятнома берилган санада Васиятнома қайд қилинган рақам реестр рақами билан қайд қилинган васиятномамни бекор қиламан.

Аризанинг матнини тўлиқ ўқиб чиқдим, унинг мазмуни ва моҳияти, ҳуқуқий оқибатлари менга нотариус томонидан тушунтирилди ва тушунарли, аризанинг мазмуни менинг асл хоҳиш-истакларимга мос келади.

Нотариуснинг тасдиқлов ёзуви

Васиятномани бекор қилиш ҳақидаги ариза

Амалдаги қонунчиликка кўра, фуқаронинг ўзига тегишли мол-мулкни ёки бу мол-мулкка нисбатан ҳуқуқини вафот этган тақдирда тасарруф этиш хусусидаги хоҳиш-иродаси васият деб эътироф қилинади. Васиятнома шахсан тузилиши лозим. Васиятноманинг вакил орқали тузилишига йўл қўйилмайди.

Васият қилувчи исталган вақтда ўз васиятномасини тўлалигича бекор қилишга ёхуд унда мавжуд бўлган айрим васият фармойишларини янги васиятнома тузиш орқали бекор қилишга, ўзгартиришга ёки тўлдиришга ҳақли.

Васиятнома ёки уни бекор қилиш тўғрисидаги ариза тўғри расмийлаштирилиши, келгусида меросхўрлар ўртасида низолар келиб чиқишининг олдини олади.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур ариза намунаси тайёрланган бўлиб, фойдаланувчидан намунадаги сўровномалар аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилиши талаб этилади.