Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” ахборот тизими

Илгари берилган меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳномага қўшимча равишда гувоҳнома бериш ҳақидаги ариза

Ҳужжат тавсифи
Саволлар
Нотариус тўғрисида маълумотлар
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
Аризачи тўғрисида маълумотлар
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча(қишлоқ) номи)
Ариза мазмуни
  • (йил, ой, кун сўз бидлан ёзилади)
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча (қишлоқ) номи)

Юклаб олинг

Илгари берилган меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳномага қўшимча равишда гувоҳнома бериш ҳақидаги ариза

 

 

Ариза келиб тушди:

Ариза келиб тушган сана

 

Ўзбекистон Республикаси,

Нотариус жойлашган манзил,

нотариал идора рақами -сон давлат нотариал идорасига

Мерос иши № Мерос иши рақами

Аризачининг яшаш манзили,

Аризачининг рўйхатдан ўтилган уй рақами-уйда яшовчи

Аризачининг Ф.И.О.дан

(паспорт Аризачининг паспорт серияси ва рақами,

Аризачига паспорт берган ҳудуд томонидан

Аризачига паспорт берилган сана йилда берилган

А Р И З А

Ўзбекистон Республикаси, Аризачининг яшаш манзили,

Ариза тасдиқланган сана куни

Менинг Вафот этган шахснинг аризачига қариндошлиги ва Ф.И.О. Вафот этган шахснинг доимий равишда яшаб келган манзили, Вафот этган шахснинг доимий равишда яшаб келган уй рақами-уйда доимий равишда яшаб келиб, Шахснинг вафот этган санасида вафот этди.

Унинг ўлимидан сўнг мерос мол-мулк сифатида Марҳумнинг мероси сақланадиган банк номи банки Банкнинг ҳудудий филиали филиалида Сақланаётган жамғарма пулларининг банк ҳисоб рақами ҳисоб рақамларида сақланаётган жамғарма пуллари ва уларга қўшиб ҳисобланган фоизлар қолган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1135-моддасига асосан юқорида кўрсатилган мерос мол-мулкка мендан бошқа қонун бўйича биринчи навбатдаги меросхўрлар йўқ.

Марҳум Шахснинг вафот этган санасининг мерос мол-мулкларига нисбатан Марҳумга қонун бўйича меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома берилган сана йилда Мерос ишнинг рақами-сонли мерос иши очилиб, менга қонун бўйича меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома берилган.

Юқорида кўрсатилган мерос мол-мулкка қонун бўйича меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисида қўшимча гувоҳнома беришингизни сўрайман.

Аризамга қуйидаги ҳужжатларни илова қиламан:

1. Иккита омонат дафтарча нусхаси.

Ариза берувчи:_________________________________________________________

Фуқаро Аризачининг Ф.И.О.нинг шахси Аризачига паспорт берган ҳудуд ИИБ томонидан Аризачига паспорт берилган сана йилда берилган Аризачининг паспорт серияси ва рақами паспорт бўйича аниқланди.

Нотариус:________________________________________________________________

М.Ў.

Илгари берилган меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳномага қўшимча равишда гувоҳнома бериш ҳақидаги ариза

Амалдаги қонунчиликка кўра, мерос фуқаронинг ўлими ёки унинг суд томонидан вафот этган деб эълон қилиниши оқибатида очилади. Мерос қолдирувчининг охирги доимий яшаб турган жойи мероснинг очилиш жойи ҳисобланади.

Мерос қолдирувчининг болалари (шу жумладан фарзандликка олинган болалари), эри (хотини) ва ота-онаси (фарзандликка олувчилар) тенг улушларда қонун бўйича биринчи навбатдаги ворислик ҳуқуқига эга бўладилар.

Меросхўрларга меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома нотариал идора томонидан берилади. Айрим ҳолларда эса мазкур гувоҳнома берилгандан сўнг меросхўрлар ёки мулк таркиби ўзгарганлиги сабабли қўшимча равишда гувоҳнома олиш зарурати юзага келади.  

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур ариза намунаси тайёрланган бўлиб, намунадаги сўровномалар аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилиши, келгусида низолар ва тушунмовчиликлар келиб чиқишининг олдини олади.