Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Ижара шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Саволлар
Шартнома реквизитлари
  • йил, ой, кун киритилади
Ижарага берувчи
Ижарага олувчи
Шартнома шартлари

Юклаб олинг

ИЖАРА ШАРТНОМАСИ

 

Шартнома тузилган сана Шартнома рақами Шартнома тузилган жой

 

Ўзбекистон Республикасининг “Ижара тўғрисидаги”ги ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунларига мувофиқ, келгусида “ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” деб аталувчи жисмоний шахс Ижарага берувчининг Ф.И.О. бир томондан ва келгусида “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” деб аталувчи жисмоний шахс Ижарага олувчининг Ф.И.О. иккинчи томондан, қуйидагилар ҳақида шартнома туздилар:

 

Шартноманинг предмети

 

1.1. ”ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” мазкур ижара шатномасига асосан “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ”га Ижарага берилаётган кўчмас мулк жойлашган манзил манзилида жойлашган Ижарага берилаётган кўчмас мулкнинг ҳажми (кв.м) кв.м бўлган Ижарага берилаётган кўчмас мулк хоналари ва ёрдамчи хоналари сони хонали бинони Ижара муносабати (ижарага бериш) бошланадиган муддат йилдан Ижара муносабати (ижарага бериш) тугайдиган муддат йилгача бўлган муддатга ижарага беради.

1.2. “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” эса мазкур бинодан Ижарага олинган бинодан фойдаланиш мақсади мақсадида фойдаланиши шарт.

 

2. Ижара ҳақининг миқдори ва тўлов муддатлари

 

2.1. Томонларнинг келишувига асосан бир ойлик ижара ҳақи Бир ойлик ижара тўлови миқдори сўм этиб белгиланган.

2.2. Ижара учун тўловлар ҳар ойнинг Ижара тўловини амалга ошириш (тўлаш) муддати санасигачаИжара ҳақини тўлаш усули (нақт пулда, пул кўчириш йўли билан ва ҳоказо) йўли билан амалга оширилади.

2.3. Ижара ҳақи ставкасига бинодан фойдаланиш (эксплуатация) харажатлари, коммунал хизматлар ҳақи, ер солиғи ва бошқа тўловлар Киради.

2.5. Коммунал хизматлар учун тўловлар Ижарага олувчи ҳисобидан амалга оширилади.

2.6. Заруратга асосан бинони таъмирлаш Ижарага берувчи ҳисобидан амалга оширилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” нинг ҳуқуқлари:

3.1.1. Ижарага берган бино ва майдонларнинг “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” томонидан мақсадга мувофиқ фойдаланилаётганини, уни озода сақланиши, ёнғинга қарши ва санитария қоидаларига амал қилинишини кўздан кечириб бориш, далолатнома ёки бошқа ҳужжатлар тузиш;

3.1.2. Ижара ҳақини тегишли муддатларда тўланишини талаб қилиш, “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” билан биргаликда ҳисоб китобларни солиштириш далолатномаларини тузиш.

3.1.3. Шартнома шартларини ўзаро ёки суд орқали тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш.

ИЖАРАГА БЕРУВЧИ”нинг мажбуриятлари:

3.2.1. Ижарага берилган бино низосиз эканлиги ва ўзига тегишли эканлигини тегишли ҳужжатлар билан асослаш;

3.2.2. Шартнома тузилганидан сўнг Ижара объектини шартнома тузилганидан сўнг топшириш муддати кун ичида ижара объектини қабул қилиш-топшириш далолатномаси орқали “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ”га топшириш;

3.2.3. Ижара объектини сотиши ёки бошқача тарзда бегоналаштириши тўғрисида Ижарага берувчи ижара объектини сотиш ёки бошқача тарзда бегоналаштириши тўғрисида ижарага олувчини маълум қилиш муддати кун олдин “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ”га маълум қилиш.

ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” нинг ҳуқуқлари:

3.3.1. Ижара объектидан ушбу шартномада белгиланган муддатда ва тегишли мақсадга мувофиқ фойдаланиш;

3.3.2. Шартномани бажариш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ бўлган маълумотномалар ва бошқа хужжатларни талаб қилиш ва олиш.

ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” нинг мажбуриятлари:

3.4.1. Ижара объектидан мақсадга мувофиқ фойдаланиш;

3.4.2. Бинодан, асбоб ускуналар ва инвентардан тегишли равишда фойдаланиш;

3.4.3. Бино ва унинг худудини озода сақлаши, барча санитар, ёнғинга қарши ва электр энергиядан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш;

3.4.4. Ижара объектини хавфсизлигини таъминлаш.

3.4.5. Ижара шартномаси муддати тугагач, бинони, инвентарларни, асбоб ускуналари ва бошқа мулкларни “ИЖАРАГА БЕРУВЧИ”га тўлиқ равишда топшириш.

3.4.6. “ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” нинг ёзма розилигисиз ижара объекти билан боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятларни учинчи шахсларга бермаслик, шунингдек бинони субижарага бермаслик.

4. Мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик

4.1. Тарафлар учун ушбу шартномада белгиланмаган жавобгарлик масаласи Ўзбекистон Республикаси “Фуқаролик кодекси” ва “Хўжалик юритувчи субъктларнинг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни билан тартибга солинади.

5. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш асослари.

5.1. Ушбу шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ, ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

5.2. Шартнома қуйидаги ҳолларда суд тартибида бир томонлама ўзгартирилади ёки бекор қилинади:

-Эгалланган майдонлардан шартноманинг 1.2. ва 2.2 бандида кўрсатилган мавқсадларга номуофиқ равишда фойдаланиш ҳоллари аниқланганда;

-Бино ва хоналарни ёнғинга қарши ва санитария қоидаларига зид равишда фойдаланилаётганлиги ҳамда хавфсизликни таъминлаш чоралари кўрилмаганлиги аниқланса ва бу ҳолатлар тегишли хизматлар томонидан тузилган далолатнома билан тасдиқланганда ёҳуд Қонунда кўрсатилган бошқа ҳолларда.

5.3. Суд қарори асосида.

6. Шартномани кучга кириши ва низоларни ҳал қилиш тартиби.

6.1. Мазкур шартнома 1.1-бандида белгиланган муддат давомида юридик кучга эга бўлади.

6.2. Мазкур шартнома Шартнома нусхаси сони нусхадан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири бир хил юридик кучга эга.

6.3. Ушбу шартнома бўйича келиб чиққан низолар тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки суд тартибида ҳал қилинади.

7. Томонларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

ИЖАРАГА БЕРУВЧИ

ИЖАРАГА ОЛУВЧИ

Жисмоний шахс Ижарага берувчининг Ф.И.О.

Манзил Ижарага берувчининг манзили

СТИР Ижарага берувчининг СТИР рақами

Банк ҳисоб рақами Ижарага берувчининг банкдаги ҳисоб рақами

Телефон рақами Ижарага берувчининг телефон рақами

Жисмоний шахс Ижарага олувчининг Ф.И.О.

Манзил Ижарага олувчининг манзили

СТИР Ижарага олувчининг СТИР рақами

Банк ҳисоб рақами Ижарага олувчининг банкдаги ҳисоб рақами

Телефон рақами Ижарага олувчининг телефон рақами

Ижара майдони Ижара майдони фойдаланиш департаментида ҳисобга олинган шаҳар (туман) биноси шаҳар (туман) бинолардан фойдаланиш департаментида ҳисобга олинди.

Ижара шартномаси

 

 

 

 

Уй-жой (квартира)ни ижарага бериш шартномасини тузиш учун батафсил бу ерга босинг