Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Эр-хотиннинг умумий мол-мулкидаги улушга бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳнома бериш ҳақидаги ариза

Ҳужжат тавсифи
Саволлар
Нотариуснинг маълумотлари
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)
Аризачининг маълумотлари
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча (қишлоқ) номи)
Аризани мазмуни
  • (вилоят, туман (шаҳар), кўча номи, уй рақами)

Юклаб олинг

Эр-хотиннинг умумий мол-мулкидаги улушга бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳнома бериш ҳақидаги ариза

 

 

 

Ариза келиб тушди:

Ариза берилган сана

 

Мерос иши № Мерос ишининг рақами

Ўзбекистон Республикаси,

Нотариал идора манзили

хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус Нотариуснинг Ф.И.О га

Аризачининг яшаш манзили Аризачининг рўйхатдан ўтилган уй рақами-уйда пропискада турувчи Аризачининг Ф.И.О дан (паспорт Аризачининг паспорт серия рақами,Аризачига паспорт берилган худуд номи томонидан Аризачига паспорт берилган сана йилда берилган)

АР И З А

Ўзбекистон Республикаси, Нотариал идора манзили

Ариза берилган сана

Менинг турмуш ўртоғим Аризачи турмуш ўртоғининг Ф.И.О Нотариал идора манзили Аризачининг рўйхатдан ўтилган уй рақами-уйда доимий равишда яшаб келиб, Аризачи турмуш ўртоғининг вафоти санаси куни вафот этди.

Унинг ўлимидан сўнг мерос мол-мулк сифатида Аризачининг яшаш манзилида жойлашган Аризачининг рўйхатдан ўтилган уй рақами-уй қолди.

Васиятномани қайд қилган нотариус манзили хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус Васиятномани қайд қилган нотариус Ф.И.О томонидан Нотариус томонидан қайд қилинган васиятнома реестр рақами реестр рақами билан қайд қилинган васиятномада марҳумнинг меросхўри деб унинг фарзанди Марҳумниннг меросхўр фарзанди Ф.И.О кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1142-моддасига кўра, мерос қолдирувчининг меҳнатга қобилиятсиз эри (хотини) васиятноманинг мазмунидан қатъи назар, қонун бўйича ворис бўлганларида улардан ҳар бирига тегиши лозим бўлган улушнинг камида ярмини (мажбурий улуш) мерос қилиб оладилар.

Мажбурий улуш олиш ҳуқуқига эга бўлган меросхўр бирон-бир асос бўйича меросдан оладиган ҳамма нарса, шу жумладан оддий уй жиҳозлари ва рўзғор буюмларидан иборат мол-мулкнинг қиймати ҳам, бундай меросхўр фойдасига қилинган васият мажбуриятининг қиймати ҳам мажбурий улушга қўшилади.

Мен меҳнатга қобилиятсизлигим туфайли Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1142-моддасига асосан юқорида кўрсатилган мерос мол-мулкдан мажбурий улуш олувчи сифатида менга меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисида гувоҳнома беришингизни сўрайман.

Аризамга қуйидаги ҳужжатларни илова қиламан:

1. Марҳумнинг ўлими ҳақидаги гувоҳномаси нусхаси.

2. Никоҳ тузилганлиги гувоҳномаси нусхаси.

3. Меҳнатга қобилияти йўқлиги тўғрисида ҳужжат.

ИМЗО _______________________________________________________________

Фуқаро Аризачининг Ф.И.О нинг шахси Аризачига паспорт берилган худуд номи ИИБ томонидан Аризачига паспорт берилган сана йилда берилган Аризачининг паспорт серия рақами паспорт бўйича аниқланди.

Нотариус __________________________________________________Ф.И.О.

М.Ў.

Эр-хотиннинг умумий мол-мулкидаги улушга бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳнома бериш ҳақидаги ариза

Эр ва хотиннинг никоҳ давомида орттирган мол-мулклари, шунингдек никоҳ қайд этилгунга қадар, бўлажак эр-хотиннинг умумий маблағлари ҳисобига олинган мол-мулклари, агар қонун ёки никоҳ шартномасида бошқача ҳол кўрсатилмаган бўлса, уларнинг биргаликдаги умумий мулки ҳисобланади.

Эр (хотин) вафот этгач иккинчиси умумий мол-мулкдаги улушга бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисида гувоҳнома бериш ҳақида нотариал идорага ариза билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Бироқ, кўпгина фуқаролар ҳуқуқий билим етишмаслиги сабабли аризаларни мустақил равишда тўғри тузишда қийинчиликга учрайди.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур ариза намунаси тайёрланган бўлиб, намунадаги сўровномалар аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилиши, келгусида низолар ва тушунмовчиликлар келиб чиқишининг олдини олади.