Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Муддати ўтган дебитор қарздорликни тўлаш тўғрисида талабнома

Ҳужжат тавсифи
Саволлар
Талабнома реквизитлари:
  • туман шаҳар номи
Талабнома берувчи:
Талабнома олувчи:
Талабнома мазмуни:
  • рақам ва сўз билан ёзилади
  • Бу бандга шартномага кўра бажарилиши лозим бўлган иш, хизмат ёки етказиб берилиши лозим бўлган товарлар ҳақида қисқача ёзилади.
  • рақам ва сўз билан ёзилади

Юклаб олинг

Талабнома олувчи ташкилот номи

ва ташкилий-ҳуқуқий шакли га

Манзил: Талабнома олувчи ташкилотнинг манзили

 

ТАЛАБНОМА

(Муддати ўтган дебитор қарздорликни ва пеняни тўлаш тўғрисида)

 

Талабнома тузилган жой тумани (шаҳри)

Талабнома рақами-сон

Талабнома тузилган вақт йил

Талабнома берувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли ҳамда Талабнома олувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли ўртасида Талабнома берилишига асос бўлган шартнома тузилган сана йилда Талабнома берилишига асос бўлган шартнома тури тўғрисида тузилган Шартнома рақами -сонли шартномага кўра, Шартнома қиймати сўмлик Шартноманинг қисқача мазмуни лозим эди.

Шартноманинг Шартноманинг ишларни бажариш муддати белгиланган банди рақами -бандига асосан олдиндан тўловни амалга оширгандан сўнг Шартномага кўра ишларни ва хизматларни бажариш, маҳсулотларни етказиб бериш муддати (кун) кун ичида бизнинг ташкилотимиз томонидан ишлар бажарилишихизматлар кўрсатилишимаҳсулотлар етказиб берилиши лозим эди. Шартномавий мажбуриятимиз шартномада белгиланган муддатда тўлиқ бажарилди ва бу ҳақида тарафлар ўртасида далолатнома тузилган.

Лекин, шартнома бўйича пулнинг қолган Етказиб берилган маҳсулот, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизмат учун тўланмай қолган пул маблағи миқдори сўм қисми Етказиб берилган маҳсулот, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизмат учун тўланиши лозим бўлган пул маблағини тўлаш муддати кун давомида тўланиши лозим бўлсада, ҳозирга қадар Сиз томонингиздан Бажарилган ишлар, етказиб берилган маҳсулот учун тўланиши лозим бўлган, муддати ўтган бўлсада тўланмаган пул миқдори сўмлик тўловлар амалга оширилмасдан шартнома шартлари бузиб келинмоқда.

Шартноманинг Шартноманинг пеня ундириш белгиланган банди-бандида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-моддасида товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Талабнома олувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли га нисбатан пул маблағларининг ўз вақтида тўланмаган қисми бўйича Бажарилган ишлар, етказиб берилган маҳсулот учун тўловларни амалга ошириш учун белгиланган муддатнинг бузилганлик ҳолати (кун) кун учун 0,5% фоизи миқдорида жами Ҳисобланган пенянинг умумий миқдори сўм пеня суммаси ҳисобланди.

Мазкур ҳолат Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 333-моддасига мувофиқ “Қарздор айби бўлган тақдирда мажбуриятни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун, агар қонунчиликда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, жавоб беради. Қарздор мажбуриятни лозим даражада бажариш учун ўзига боғлиқ бўлган ҳамма чораларни кўрганлигини исботласа, у айбсиз деб топилади.”деб белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 7, 17-19, 25-моддаларига, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 333-моддасига, асосан қуйидагиларни:

ТАЛАБ ҚИЛАМИЗ:

Шартнома бўйича ҳозирга қадар тўланмаган Етказиб берилган маҳсулот, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизмат учун тўланмай қолган пул маблағи миқдори сўмлик қарздорликни ҳамда унга ҳисобланган Ҳисобланган пенянинг умумий миқдори сўм пеня суммасини ҳисоб рақамимизга ўтказишингизни;

Мажбуриятнинг бажарилмаган қисмини зудлик билан бажаришингизни.

Акс ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 148-151 моддаларига асосан иқтисодий судига даъво аризаси киритилишини маълум қиламиз.

Илова:______варақда.

1. Шартнома нусҳаси

2. Тўлов хужжати

Шартномага илова қилинаётган ҳужжатлар номи

Талабнома берувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли

Талабнома берувчи ташкилот манзили

Талабнома берувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

Талабнома берувчи ташкилотнинг СТИР рақами

Талабнома берувчи ташкилотнинг СТИР рақами Талабнома берувчи ташкилотнинг МФО рақами

Талабнома берувчи ташкилотнинг ОКЭД рақами

Талабнома берувчи ташкилот раҳбарининг Ф.И.О ________

(Имзо)

Муҳр

Муддати ўтган дебитор қарздорликни тўлаш тўғрисида талабнома

Фуқаролик Кодексига кўра, мажбурият шартномадан келиб чиқади. Шартнома тарафлари ўртасида юзага келган низоларни ҳал қилиш эса контрагентга талабнома юборишдан бошланади.

Талабнома юбориш низоларни судгача ҳал қилишда самарали усул бўлиб, низоларни қисқа муддатда, вақт ва маблағ (давлат божи ва бошқа суд чиқимлари)ни тежаган ҳолда суд муҳокамасисиз ҳал қилишдан ҳар бир тараф манфаатдор бўлади.

Юридик шахслар муддати ўтган дебитор қарздорликни тўлаш тўғрисидаги талабнома намунасидаги сўровномаларни аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдиришлари, низолари тезкорлик билан ва осон ҳал бўлишига олиб келади.