Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Лизинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш тўғрисида талабнома

Ҳужжат тавсифи
Талабнома реквизитлари
  • Талабнома тузилган туман, шаҳар номи
Талабнома берувчи:
Талабнома олувчи:
Талабнома мазмуни:
  • рақам ва сўз билан ёзилади
  • тўлов кечиктирилган кунлар сони
  • рақам ва сўз билан ёзилади

Юклаб олинг

Талабнома олувчи ташкилот номи ва

ташкилий-ҳуқуқий шаклига

Манзил: Талабнома олувчи

ташкилотнинг манзили

 

ТАЛАБНОМА

Лизинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш, асосий қарз ва унга ҳисобланган пеняни ундириш ҳамда лизинг объектини қайтариш тўғрисида

 

Талабнома тузилган жой тумани

Талабнома рақами-сон Талабнома тузилган сана

Талабнома берувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли ҳамда Талабнома олувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли ўртасида Талабнома берилишига асос бўлган шартнома тузилган сана йилда Шартнома рақами-сонли лизинг шартномаси тузилган.

Шартноманинг Шартномада тарафларнинг мажбуриятлари белгиланган банди-бандига асосан лизингга берувчи лизинг объектини шартномада кўрсатилган муддатда топшириш, лизингга олувчи эса лизинг объекти тўловларини шартномада кўрсатилган муддатда тўлаш мажбуриятини олган.

Лизингга берувчи Лизинг объекти лизингга олувчига топширилган сана йилда лизинг объектини лизинг олувчига топширган ва бу ҳақда тегишли тартибда қабул қилиш-топшириш далолатномаси тузилган.

Аммо, лизинг олувчи томонидан шартнома мажбуриятлари лозим даражада бажарилмасдан келмоқда.

Хусусан, Лизинг тўлови тўланмаган йил йилнинг Лизинг тўлови тўланмаган ойлар ойлари учун тўланиши лозим бўлган лизинг тўловлари тўланмасдан жами Тўланмаган лизинг тўловларининг умумий суммаси сўмлик лизинг тўловлари бўйича қарздорлик вужудга келган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 236-моддасига кўра, мажбуриятлар мажбурият шартларига ва қонунчилик талабларига мувофиқ, бундай шартлар ва талаблар бўлмаганида эса — иш муомаласи одатларига ёки одатда қўйиладиган бошқа талабларга мувофиқ лозим даражада бажарилиши керак.

Шартноманинг Шартноманинг мажбуриялар бажарилмаганлиги учун жавобгарлик белгиланган банди-бандида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-моддасида бажарилмаган иш ва хизматлар. етказиб берилмаган ёки етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган маҳсулотнинг ҳар бир кечиктирилган куни учун белгиланган тартибда 0,5 фоиздан пеня тўланиши (бу етказиб берилмаган маҳсулот миқдорининг 50 фоизидан ошмаслиги керак) ва тўланган пеня томонларни шартнома мажбуриятларини бажармаганлиги учун жавобгарликдан, контракт шартларини бажармаслик асосида етказилган моддий зарарни қоплаш мажбуриятидан озод қилмаслиги белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Талабнома олувчи ташкилотнинг манзили га нисбатан лизинг тўловларининг ўз вақтида тўланмаган қисми бўйича Лизинг тўлови бўйича асосий қарзни тўлаш кечиктирилган муддат (кун) кун учун 0,5% фоизи миқдорида жами Жами ҳисобланган пеня миқдори сўм пеня суммаси ҳисобланди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 333-моддасига мувофиқ “Қарздор айби бўлган тақдирда мажбуриятни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун, агар қонунчиликда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, жавоб беради. Қарздор мажбуриятни лозим даражада бажариш учун ўзига боғлиқ бўлган ҳамма чораларни кўрганлигини исботласа, у айбсиз деб топилади.”деб белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 7, 17-19, 25-моддаларига, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 333-моддасига, асосан қуйидагиларни:

ТАЛАБ ҚИЛАМИЗ:

 

1. Шартнома бўйича ҳозирга қадар тўланмаган Тўланмаган лизинг тўловларининг умумий суммаси сўмлик лизинг бўйича қарздорликни ҳамда унга ҳисобланган Жами ҳисобланган пеня миқдори сўм пеня суммасини ҳисоб рақамимизга ўтказишингизни;

2. Мажбуриятнинг бажарилмаган қисмини зудлик билан бажаришингизни.

 

Акс ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 148-151 моддаларига асосан иқтисодий судига даъво аризаси киритилишини маълум қиламиз.

 

Илова: ______ варақда.

1. Шартнома нусҳаси

2. Топшириш-қабул қилиш далолатнома

Талабномага илова қилинаётган ҳужжатлар рўйхати

 

Талабнома берувчи ташкилот номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли

Талабнома берувчи ташкилотнинг манзили

Талабнома берувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

Талабнома берувчи ташкилотнинг СТИР рақами

Талабнома берувчи ташкилотнинг МФО рақамиТалабнома берувчи ташкилотнинг ОКЭД рақами

 

Талабнома берувчи ташкилот директорининг Ф.И.О. _______(Имзо)

Муҳр

Лизинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш тўғрисида талабнома

Фуқаролик Кодексига кўра, мажбурият шартномадан келиб чиқади. Шартнома тарафлари ўртасида юзага келган муаммоларни ҳал қилиш эса контрагентга талабнома юборишдан бошланади.

Талабнома юбориш низоларни судгача ҳал қилишда самарали усул бўлиб, низоларни қисқа муддатда, вақт ва маблағ (давлат божи ва бошқа суд чиқимлари)ни тежаган ҳолда суд муҳокамасисиз ҳал қилишдан ҳар бир тараф манфаатдор бўлади.

Юридик шахслар талабнома намунасидаги сўровномаларни аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдиришлари, низолари тезкорлик  билан ва осон ҳал бўлишига олиб келади.