Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Иш берувчи тараф тўғрисида маълумотлар
  • Изоҳ: Масалан Устав, Низом ёки ишончнома
Суғурталовчи тўғрисида маълумотлар
  • Изоҳ: Масалан Устав, Низом ёки ишончнома
Шартнома мазмуни

Юклаб олинг

Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш

ШАРТНОМАСИ

Шартнома тузилган жой

Шартнома рақами -сон

Шартнома тузилган сана

 

Кейинги ўринларда «Иш берувчи» деб аталадиган Иш берувчи ташкилот номи, ташкилий ҳуқуқий шакли номидан Иш берувчи ташкилот вакилига шартнома тузиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат асосида ҳаракат қиладиган Ижарага берувчи ташкилот номидан фаолият олиб борувчи шахс лавозими ва Ф.И.О.си,бир томондан ва кейинги ўринларда «Суғурталовчи» деб аталадиган Суғурталовчи ташкилотнинг номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли номидан Суғурталовчи номидан шартнома тузиш бўйича вакилга шартнома тузиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат асосида ҳаракат қиладиган, Суғурталовчининг номидан иш олиб борувчи шахс лавозими, Ф.И.О.си иккинчи томондан, ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар:

 

Шартноманинг предмети

 

1. Суғурталовчи ушбу шартномага ва Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида қарор қабул қилинган санадаги Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича қабул қилинган қарор рақами-сон қарори билан тасдиқланган Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларига мувофиқ суғурта ҳодисаси юз берган тақдирда иш берувчига, жабрланувчига ёхуд наф олувчига меҳнатда олган майиблиги, касб касаллиги ёки ходимнинг ушбу шартнома амал қиладиган даврда меҳнат вазифаларини бажариши билан боғлиқ ҳолда соғлиғининг бошқача тарзда шикастланиши муносабати билан ходимнинг ҳаётига ёки соғлиғига етказилган зарарни тўлаш мажбуриятини олади.

 

2. Суғурта пули ва суғурта мукофоти

 

2. Суғурта пули ушбу шартнома бўйича Шартнома бўйича суғурта пули суммаси (сўмда) сўмни, шу жумладан дафн этиш харажатлари Шартнома бўйича дафн этиш харажатлари суммаси (сўмда) сўмни ташкил қилади.

3. Суғурта мукофоти ушбу шартнома бўйича Шартнома бўйича суғурта мукофоти суммаси (сўмда) сўмни ташкил этади.

4. Суғурта мукофоти ушбу шартнома тузилган санадан бошлаб беш иш куни мобайнида бир йўла тўланади.

 

Шартноманинг кучга кириши ва амал қилиш муддати

 

5. Ушбу шартнома томонлар имзолаган вақтдан бошлаб кучга киради ва Шартноманинг амал қилиш муддати тугайдиган кун кунига қадар амал қилади.

Суғурталовчининг мажбуриятлари суғурта мукофоти суғурталовчининг ҳисоб рақамига тушган кундан кейинги кундаги 00 соат 00 дақиқадан бошлаб кучга киради ва мажбурий суғурта қилиш бўйича суғурта полисида кўрсатилган суғурта даврининг охирги санасидаги 24 соат 00 дақиқада тугайди.

6. Суғурта мукофоти иш берувчи томонидан суғурталовчининг ҳисоб рақамига нақд пулни ўтказиш ёки киритиш йўли билан тўланади. Пул маблағларининг суғурталовчининг ҳисоб рақамига тушган санаси мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурта мукофоти тўланган сана ҳисобланади.

 

Томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

7. Иш берувчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

суғурталовчидан мажбурий суғурта қилиш шартномасининг шартларини тушунтириб беришни талаб қилиш;

суғурталовчининг суғурта товонини тўлашни рад этиш тўғрисидаги қарори юзасидан белгиланган тартибда шикоят қилиш;

йиллик иш ҳақи миқдори камайганда суғурта мукофотининг йиллик иш ҳақи миқдорининг камайишига ва иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномасининг тугалланмаган даврига мутаносиб қисмини олиш.

Иш берувчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

8. Иш берувчи:

мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича ва айрим ҳолларда аннуитетлар шартномаси бўйича қонун ҳужжатларида белгиланган шартлар асосида ва тартибда суғурта мукофотини тўлаши;

йиллик иш ҳақи миқдори ўзгарган пайтдан эътиборан беш иш кунидан кечиктирмай бу ҳақда суғурталовчига ёзма шаклда хабар қилиши;

иш берувчи томонидан амалга оширилаётган фаолият турларининг хавфлилик даражаси ўзгарган пайтдан эътиборан беш иш кунидан кечиктирмай бу ҳақда суғурталовчига ёзма шаклда билдириши ва зарур бўлган ҳолларда, қўшимча ҳисоблаб чиқарилган суғурта мукофотини тўлаши;

ходимларни мажбурий суғурта қилиш шартномаси шартлари билан таништириши, шу жумладан, мажбурий суғурта шартномаси бўйича томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши;

суғурталовчи ва аннуитетлар шартномаси бўйича суғурталовчи ҳақидаги барча зарур маълумотларни жабрланувчи ёки наф олувчи ёзма шаклдаги ариза билан мурожаат қилган санадан эътиборан икки иш куни ичида тақдим этиши;

суғурталовчини ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодиса юз берганлиги тўғрисида ўзига маълум бўлган вақтдан бошлаб уч иш куни мобайнида ёзма шаклда хабардор қилиши;

агар суғурта товони жабрланувчи ёки наф олувчи томонидан қилинган суиистеъмолликлар оқибатида асоссиз равишда тўланган бўлса, ортиқча тўланган суғурта товони ҳақида суғурталовчига хабар қилиши ва ортиқча тўланган маблағларни суғурталовчига қайтариш юзасидан зарур чора-тадбирларни кўриши шарт.

Иш берувчи зиммасига қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам олиши мумкин.

9. Суғурталовчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларни текширишда иштирок этиш ва зарур бўлган ҳолларда тегишли экспертларни жалб этиш;

ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисага доир ахборотни текшириш;

суғурта мукофотини аниқлаш учун суғурта хавфини баҳолаш;

ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш юзасидан тавсиялар бериш.

Суғурталовчи қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

10. Суғурталовчи:

мажбурий суғурта қилиш шартномаси шартлари билан иш берувчини таништириши, шу жумладан унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши;

ўз фаолиятини амалга ошириш натижасида олинган, иш берувчи ва (ёки) жабрланувчи ёхуд наф олувчи тўғрисидаги маълумотларнинг махфийлигини таъминлаши;

суғурта товонини тўлашни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, иш берувчи суғурта товонини тўлаш учун мурожаат этганидан кейин ўн беш иш кунидан кечиктирмай бу ҳақда иш берувчига рад этиш сабабларини далиллар билан асослантирган ҳолда ёзма шаклда хабар қилиши;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 24 июндаги 177-сон қарори билан тасдиқланган Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларининг 34-бандида назарда тутилган барча зарур ҳужжатлар тақдим этилган санадан эътиборан ўн иш кунидан кечиктирмай қарор қабул қилиши ва суғурта товонини тўлаши;

ўзи алмаштирилган тақдирда бу ҳақда иш берувчига дарҳол ёзма шаклда хабар бериши шарт.

Суғурталовчи зиммасига қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларни ҳам олиши мумкин.

 

Томонларнинг жавобгарлиги

 

11. Томонлар мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги юзасидан қонун ҳужжатларига мувофиқ жавоб берадилар.

 

Низоларни ҳал этиш тартиби

 

12. Ушбу шартномадан келиб чиқадиган барча низолар ва келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

 

Якуний қоидалар

 

13. Ушбу шартномани ўзгартириш, бекор қилиш ва муддатидан олдин тўхтатиш тартиби суғурта бўйича эътирозларни кўриб чиқиш тартиби, ушбу шартнома бўйича кўрилган зарар миқдорини аниқлаш ва суғурта товонини тўлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 24 июндаги 177-сон қарори билан тасдиқланган, ушбу шартноманинг узвий қисми ҳисобланадиган Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш қоидаларига мувофиқ белгиланади.

 

8. Томонларнинг реквизитлари:

 

«Иш берувчи»

 

«Суғурталовчи»

Манзил: Иш берувчи ташкилотнинг манзили

 

Манзил: Суғурталовчининг манзили

Банк: Иш берувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами жойлашган банк номи

 

Банк: Суғурталовчининг ҳисоб рақами жойлашган банк номи

Ҳ/Р: Иш берувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

 

Ҳ/Р: Суғурталовчининг ҳисоб рақами

СТИР: Иш берувчи ташкилотнинг СТИР рақами

 

СТИР: Суғурталовчининг СТИР рақами

Телефон:Иш берувчи ташкилотнинг телефон рақами

 

Телефон: Суғурталовчининг телефон рақами

Ижарага берувчи ташкилот номидан фаолият олиб борувчи шахс лавозими ва Ф.И.О.си

 

Суғурталовчининг номидан иш олиб борувчи шахс лавозими, Ф.И.О.си

__________________

(имзо, муҳр)

 

 

__________________

(имзо, муҳр)

 

 

 

Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномаси

Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурталовчи суғурта ҳодисаси вужудга келганда келишилган тўлов (суғурта мукофоти) юзасидан иш берувчига ва (ёки) жабрланганга ёхуд наф олувчига меҳнатда майиб бўлганлиги, касб касаллигига чалиниши ёки унинг меҳнат мажбуриятларини бажариш билан боғлиқ ҳолда соғлиғининг бошқача тарзда шикастланганлиги муносабати билан ходимнинг ҳаёти ёки соғлиғига етказилган зарарнинг ўрнини суғурта суммаси доирасида қоплаш мажбуриятини олади.

Мазкур шартнома бир йил муддатга тузилади. Агар иш берувчининг фаолияти бир йилдан кам бўлган муддатга амалга ошириладиган бўлса, иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш шартномаси иш берувчи мазкур фаолиятни амалга оширадиган муддат учун тузилади.

Фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида мазкур суғурта шартномаси намунаси тайёрланган бўлиб, намунадаги сўровномалар аниқ, равон ва турлича талқин қилинмайдиган сўзлардан фойдаланган ҳолда тўлдирилиши, келгусида низолар ва тушунмовчиликлар келиб чиқишининг олдини олади.