Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Нотурар жойни ижарага бериш шартномаси.

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Ижарага берувчи
Ижарага олувчи
Шартнома шартлари
  • Изоҳ: Ушбу бандга кўчмас мулк жойлашган туман (шаҳар), маҳалла, кўча номи, уй рақами
  • Изоҳ: Ушбу саволга “киради” ёки “кирмайди” жавобларидан бири берилиши лозим.
  • Изоҳ: Ушбу саволга “ижарага берувчи” ёки “ижарага олувчи” жавобларидан бири берилиши лозим.

Юклаб олинг

ШАРТНОМА

(Нотурар жойни ижарага бериш тўғрисида)

 

Шартнома тузилган вақт

Шартнома рақами

Шартнома тузилган жой

 

Ўзбекистон Республикасининг “Ижара тўғрисидаги” ги ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунларига мувофиқ, келгусида “ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” деб аталувчи юридик шахс Ижарага берувчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шаклининг Ижарага берувчи ташкилот раҳбарининг лавозими Ижарага берувчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О бир томондан ва келгусида “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” деб аталувчи юридик шахс Ижарага олувчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли Ижарага олувчи ташкилот раҳбарининг лавозими Ижарага олувчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О иккинчи томондан, қуйидагилар ҳақида шартнома туздилар:

 

1.Шартноманинг предмети

 

1.1. ”ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” мазкур ижара шатномасига асосан “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ”га Ижарага берилаётган нотурар кўчмас мулк жойлашган манзил манзилида жойлашган Ижарага берилаётган нотурар кўчмас мулкнинг ҳажми (кв.м) кв.мдан иборат бўлган Ижарага берилаётган нотурар кўчмас мулк неча қаватдан иборат қаватли нотурар бинони ҳамда ушбу бинодан фойдаланиш учун зарур бўлган, бинога туташ бўлган Ижарага берилаётган нотурар бинодан фойдаланиш учун зарур бўлган, бинога туташ бўлган ер майдонининг ҳажми (кв.м) кв.м ҳудудни Ижара муносабати (ижарага бериш) бошланадиган муддат йилдан Ижара муносабати (ижарага бериш) тугайдидиган муддат йилгача бўлган муддатга ижарага беради.

1.2. “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” эса мазкур бино ва ҳудуддан Ижарага олинган нотурар бинодан фойдаланиш мақсади мақсадида фойдаланади.

 

2. Ижара ҳақининг миқдори ва тўлов муддатлари

 

2.1. Томонларнинг келишувига асосан бир ойлик ижара ҳақи Бир ойлик ижара тўлови миқдори (қўлда тўлдирилади) сўм этиб белгиланган.

2.2. Ижара учун тўловлар ҳар ойнинг Ижара тўловини амалга ошириш (тўлаш) муддати санасигача Ижара ҳақини тўлаш усули (нақт пулда, пул кўчириш йўли билан ва ҳоказо) йўли билан амалга оширилади.

2.3. Ижара ҳақи ставкасига бинодан фойдаланиш (эксплуатация) харажатлари, коммунал хизматлар ҳақи, ер солиғи ва бошқа тўловлар Ижара ҳақи ставкасига бинодан фойдаланиш (эксплуатация) харажатлари, коммунал хизматлар ҳақи, ер солиғи ва бошқа тўловлар кириш ёки кирмаслиги .

2.6. Заруратга асосан бинони таъмирлаш Заруратга асосан бинони таъмирлаш кимнинг ҳисобидан амалга оширилади? ҳисобидан амалга оширилади.

 

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” нинг ҳуқуқлари:

3.1.1. Ижарага берган бино ва майдонларнинг “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” томонидан мақсадга мувофиқ фойдаланилаётганини, уни озода сақланиши, ёнғинга қарши ва санитария қоидаларига амал қилинишини кўздан кечириб бориш, заруратга асосан далолатнома ёки бошқа ҳужжатлар тузиш;

3.1.2. Ижара ҳақини тегишли муддатларда тўланишини талаб қилиш, “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” билан биргаликда ҳисоб китобларни солиштириш далолатномаларини тузиш.

3.1.3. Шартнома шартларини ўзаро ёки суд орқали тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш.

Ижарага берувчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа ҳуқуқлари

ИЖАРАГА БЕРУВЧИ”нинг мажбуриятлари:

3.2.1. Ижарага берилган бино низосиз эканлиги ва ўзига тегишли эканлигини тегишли ҳужжатлар билан асослаш;

3.2.2. Шартнома тузилганидан сўнг “Ижарага берувчи” нотурар кўчмас мулкни сотиши ёки бошқача тарзда бегоналаштириши тўғрисида неча кун олдин “Ижарага олувчи”ни огоҳлантиради кун ичида ижара объектини қабул қилиш-топшириш далолатномаси орқали “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ”га топшириш;

3.2.3. Ижара объектини сотиши ёки бошқача тарзда бегоналаштириши тўғрисида Шартнома имзоланганидан сўнг “Ижара объекти” неча кун ичида “Ижара олувчи”га топширилади кун олдин “ИЖАРАГА ОЛУВЧИ”га маълум қилиш.

Ижарага берувчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа мажбуриятлари

ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” нинг ҳуқуқлари:

3.3.1. Ижара объектидан ушбу шартномада белгиланган муддатда ва тегишли мақсадга мувофиқ фойдаланиш;

3.3.2. Шартномани бажариш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ бўлган маълумотномалар ва бошқа хужжатларни талаб қилиш ва олиш.

Ижарага олувчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа ҳуқуқлари

ИЖАРАГА ОЛУВЧИ” нинг мажбуриятлари:

3.4.1. Ижара объектидан мақсадга мувофиқ фойдаланиш;

3.4.2. Бинодан, асбоб ускуналар ва инвентардан тегишли равишда фойдаланиш;

3.4.3. Бино ва унинг худудини озода сақлаши, барча санитар, ёнғинга қарши ва электр энергиядан фойдаланиш қоидаларига амал қилиш;

3.4.4. Ижара объектини хавфсизлигини таъминлаш.

3.4.5. Ижара шартномаси муддати тугагач, бинони, инвентарларни, асбоб ускуналари ва бошқа мулкларни “ИЖАРАГА БЕРУВЧИ”га тўлиқ равишда топшириш.

3.4.6. “ИЖАРАГА БЕРУВЧИ” нинг ёзма розилигисиз ижара объекти билан боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятларни учинчи шахсларга бермаслик, шунингдек бинони субижарага бермаслик.

Ижарага олувчининг шартномада кўрсатилганидан бошқа мажбуриятлари

 

4. Мажбуриятларни бажармаганлик учун жавобгарлик

 

4.1. Тарафлар учун ушбу шартномада белгиланмаган жавобгарлик масаласи Ўзбекистон Республикаси “Фуқаролик кодекси” ва “Хўжалик юритувчи субъктларнинг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни билан тартибга солинади.

 

5. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш асослари.

 

5.1. Ушбу шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ, ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

5.2. Шартнома қуйидаги ҳолларда суд тартибида бир томонлама ўзгартирилади ёки бекор қилинади:

-Эгалланган майдонлардан шартноманинг 1.2. ва 2.2 бандида кўрсатилган мавқсадларга номуофиқ равишда фойдаланиш ҳоллари аниқланганда;

-Бино ва хоналарни ёнғинга қарши ва санитария қоидаларига зид равишда фойдаланилаётганлиги ҳамда хавфсизликни таъминлаш чоралари кўрилмаганлиги аниқланса ва бу ҳолатлар тегишли хизматлар томонидан тузилган далолатнома билан тасдиқланганда ёҳуд Қонунда кўрсатилган бошқа ҳолларда.

5.3. Суд қарори асосида.

 

6. Шартномани кучга кириши ва низоларни ҳал қилиш тартиби.

 

6.1. Мазкур шартнома 1.1. бандида белгиланган муддат давомида юридик кучга эга бўлади.

6.2. Мазкур шартнома Шартнома неча нусхада тузилганлиги нусхадан иборат бўлиб, уларнинг ҳар бири бир хил юридик кучга эга.

6.3. Ушбу шартнома бўйича келиб чиққан низолар тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки суд тартибида ҳал қилинади.

 

7. Томонларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

 

 

 ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

Ижарага олувчи:

Ижарага берувчи:

 

Ижарага олувчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли

Ижарага олувчи ташкилотнинг манзили

Ижарага олувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

Ижарага олувчи ташкилотнинг СТИР рақами

Ижарага олувчи ташкилотнинг МФО рақамиИжарага олувчи ташкилотнинг ОКЭД рақами

Ижарага олувчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О (Имзо)

 

Муҳр

 

Ижарага берувчи ташкилотнинг тўлиқ номи ва ташкилий ҳуқуқий шакли

Ижарага берувчи ташкилотнинг манзили

Ижарага берувчи ташкилотнинг ҳисоб рақами

Ижарага берувчи ташкилотнинг СТИР рақами

Ижарага берувчи ташкилотнинг МФО рақамиИжарага берувчи ташкилотнинг ОКЭД рақами

Ижарага берувчи ташкилотнинг раҳбари Ф.И.О (Имзо)

 

Муҳр

 

 

Ижара майдони Ижара майдони қайси шаҳар (туман) бинолардан фойдаланиш департаментида ҳисобга олинди? шаҳар (туман) бинолардан фойдаланиш департаментида ҳисобга олинди.

Нотурар жойни ижарага бериш шартномаси.

Нотурар жой бу яшаш учун мўлжалланмаган жой ҳисобланади. Мулк ижараси шартномаси бўйича ижарага берувчи ижарага олувчига ҳақ эвазига мол-мулкни вақтинча эгалик қилиш ва фойдаланиш ёки фойдаланиш учун топшириш мажбуриятини олади.

Ер участкалари, ер ости бойликлари жойлашган участкалар ва бошқа алоҳида табиий объектлар, корхоналар ва бошқа мулкий комплекслар, бинолар, иншоотлар, ускуналар, транспорт воситалари ва фойдаланиш жараёнида ўзининг табиий хусусиятларини йўқотмайдиган бошқа ашёлар (истеъмол қилинмайдиган ашёлар) мулк ижарасига берилиши мумкин. Мулк ижараси шартномаси шартномада белгиланган муддатга тузилади.

Мазкур шартнома мазмуни ва шакли қонунчилик талабларига риоя қилинган ҳолда юридик тил қоидалари асосида шакллантирилган бўлиб, шартномани мустақил тўлдирган ҳолда бепул юклаб олишингиз мумкин.