Ўз-ўзига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш “Legal Tech” тизими

Реклама тарқатма материаллари тайёрлаб бериш шартномаси

Ҳужжат тавсифи
Шартнома реквизитлари
Буюртмачи
  • Масалан: Устав, Низом ёки ишончнома
Ижрочи
  • Масалан: Устав, Низом ёки ишончнома
Шартнома мазмуни

Юклаб олинг

Реклама (тарқатма) материаллари тайёрлаб бериш

ШАРТНОМАСИ

 

Шартнома тузилган вақт

Шартнома рақами-сон

Шартнома тузилган жой

Буюртмачининг тўлиқ номи,кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, Буюртмачига шартнома тузиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат асосида иш юритувчи Буюртмачи ташкилот масъул шахси лавозими ва Ф.И.О.си бир томондан ва Ижрочи ташкилотнинг номи,кейинги ўринларда “Ижрочи” деб юритиладиган, Ижрочига шартнома тузиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат ҳужжат асосида иш юритувчи Ижрочи ташкилот маъсул шахсининг лавозими ва Ф.И.О.си иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар:

 

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. «Ижрочи» мазкур шартноманинг иловасига мувофиқ реклама (тарқатма) материаллари тайёрлаб, «Буюртмачи» эса қабул қилиб олиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

 

2. ШАРТНОМАНИНГ УМУМИЙ ҚИЙМАТИ:

 

Реклама (тарқатма) материаллари номи

Қисқача мазмуни

Сони (нусха)

Формат

Нархи

(ҚҚС билан)

Реклама (тарқатма) материалларининг номи

Реклама (тарқатма) материалларининг қисқача мазмуни

Реклама (тарқатма) материаллари сони (нусха)

Реклама (тарқатма) материалларининг формати

Реклама (тарқатма) материалларининг нархи (ҚҚС қўшиб ҳисобланганда)

Жами:

2.1. Шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан Шартноманинг умумий қиймати (ҚҚС қўшиб ҳисобланганда) сўмни ташкил этади.

3. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

3.1. «Буюртмачи» «Ижрочи»га шартнома бўйича етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар) қийматининг Етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар) учун олдиндан тўланиши керак бўлган маблағ миқдори сўм микдорида маблағни олдиндан ўтказиб беради.

«Буюртмачи» қолган шартнома бўйича етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар) қийматининг Шартнома бўйича қолган етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар) учун тўланадиган тўлов қиймати сўм тўловни товарлар (ишлар, хизматлар)ни қабул қилиб олганидан сўнг Шартнома бўйича қолган етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар) учун тўланадиган тўлов қиймати ўтказиб бериладиган муддат иш куни ичида амалга оширади.

4. ТОВАРЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ТАРТИБИ

4.1. «Ижрочи» томонидан шартнома бўйича товарлар (ишлар, хизматлар)ни «Буюртмачи»га етказиб бериш йўли билан амалга оширилади.

4.2. «Ижрочи» «Буюртмачи»га шартнома Республика Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг шартнома бўйича етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар)ни Шартнома Республика Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг шартнома бўйича етказиб бериладиган товарлар (ишлар, хизматлар)ни тўлиқ етказиб бериши ҳамда ўрнатиш муддати иш кунида тўлиқ етказиб бериши ҳамда ўрнатиши лозим.

4.3. «Буюртмачи» шартномага мувофиқ етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар)ни қабул қилинишини таъминлайдиган барча зарур ҳаракатларни амалга ошириши лозим.

«Буюртмачи» товарлар (ишлар, хизматлар)ни етказиб берилганидан кейин дарҳол кўздан кечириши, агарда етказиб бериш билан боғлиқ камчиликлар аниқланган тақдирда, «Ижрочи»ни зудлик билан ёзма равишда хабардор қилиши лозим.

5. ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. «Ижрочи»нинг ҳуқуқлари:

етказиб берилган товарнинг ҳақини тўлашни;

товарни ўз вақтида қабул қилиб олишни;

шартнома шартларига тўлиқ риоя этишни;

«Буюртмачи»дан ўзига етказилган зарарларнинг қопланишини талаб қилиш.

Ижрочининг бошқа ҳуқуқлари

5.2. «Ижрочи»нинг мажбуриятлари:

товарни «Буюртмачи»га мулк қилиб топшириш;

шартномада назарда тутилган товарлар (ишлар, хизматлар)ни топшириш;

шартномада кўрсатилган миқдордаги товарни топшириш;

шартномада кўрсатилган сифатдаги товарларни топшириш ва ишлар (хизматлар)ни кўрсатиш;

шартномада кўрсатилган муддатда товарни топшириш ва ишлар (хизматлар)ни кўрсатиш;

учинчи шахсларнинг ҳар қандай ҳуқуқларидан ҳоли бўлган товарни топшириш;

ишлар (хизматлар) бўйича бир йил мобайнида техник хизмат кўрсатиш;

товарни «Буюртмачи»га топширгунга қадар сақлаш;

Ижрочининг бошқа мажбуриятлари

5.3. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

товарлар (ишлар, хизматлар)ни ўзига мулк қилиб топширишни;

шартномада кўрсатилган миқдордаги товарни топширишни ва ишлар (хизматлар)ни кўрсатишни;

шартномада кўрсатилган сифатдаги товарни топширишни ва ишлар (хизматлар)ни кўрсатишни ;

шартномада кўрсатилган муддатда товарни топширишни;

учинчи шахсларнинг ҳуқуқларидан ҳоли бўлган товарни топширишни талаб қилиш;

Буюртмачининг бошқа ҳуқуқлари

5.4. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўлаш;

товарлар (ишлар, хизматлар)ни ўз вақтида қабул қилиб олиш;

шартнома шартларига тўлиқ риоя этиш;

«Ижрочи»га етказилган зарарни қоплаш;

Буюртмачининг бошқа мажбуриятлари

6. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ЖАВОБГАРЛИК

6.1. Тарафлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи тарафга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

6.2. Агар «Буюртмачи»га унинг талабига кўра сотиш жойида дарҳол товар тўғрисидаги ахборотни олиш имкони берилмаган ёхуд унинг товарлар (ишлар, хизматлар)ни кўздан кечириш, товарнинг хоссаларини текшириш ёки товардан фойдаланишни кўрсатишни талаб қилиш ҳуқуқи таъминланмаган бўлса, «Буюртмачи» шартномани бажаришдан бош тортишга, товар учун тўланган суммани қайтаришни ва зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

«Буюртмачи»га товар тўғрисида тегишли ахборот олиш имконини бермаган сотувчи товар сотиб олувчига топширилганидан сўнг товарда пайдо бўлган камчиликлар учун ҳам, агар «Буюртмачи» бу камчиликлар ўзида бундай ахборот бўлмагани сабабли пайдо бўлганини исботласа, «Ижрочи» жавобгар бўлади.

6.3. Агарда товар «Буюртмачи»га идишсиз ва ўрамаган ҳолда ёки тегишли идишга жойламаган ва тегишли даражада ўрамаган ҳолда топширилган тақдирда, «Буюртмачи» «Ижрочи»дан товарни идишга жойлаштириш ва ўрашни ёхуд тегишли бўлмаган идиш ва ўрашни алмаштиришни талаб қилиш ёки бу талабларни қўйиш ўрнига ушбу шартноманинг 5.3-банди биринчи қисмидаги талабларни қўйишга ҳақли.

6.4. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 434-моддасига кўра «Ижрочи» «Буюртмачи»га сифати тегишли даражада бўлмаган товар сотилганида, агар унинг камчиликлари шартнома тузиш пайтида маълум қилинмаган бўлса, «Буюртмачи» ўз хоҳишига кўра:

худди шу маркадаги (моделдаги, артикулдаги) сифати тегишли даражада бўлган товарга алмаштиришни;

харид нархини тегишинча қайта ҳисоблаган ҳолда бошқа маркадаги (моделдаги, артикулдаги) сифати тегишли даражада бўлган товарга алмаштиришни;

товарнинг камчиликларини текинга бартараф этишни ёки «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахс томонидан товарнинг камчиликларини бартараф этиш учун қилинган харажатлар қопланишини;

кўрилган зарар ўрнини қоплаган ҳолда шартнома бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Товарлар (ишлар, хизматлар) учун тўланган пул сўммасини «Буюртмачи»га қайтариш вақтда «Ижрочи» ундан товардан тўлиқ ёки қисман фойдаланганлиги, товар кўриниши йўқолганлиги ёки бошқа шунга ўхшаш ҳолатлар туфайли товар қиймати қанча пасайган бўлса, шунча суммани ушлаб қолишга ҳақли эмас.

6.5. «Ижрочи» шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тақдирда, зарарни қоплаш ва неустойка тўлаш «Ижрочи»ни мажбуриятни асл ҳолида бажаришдан озод қилмайди.

6.6. Агарда «Буюртмачи» шартноманинг товарлар миқдори, сифати, идиши ва ўралиши тўғрисидаги шартлари бузилганлиги ҳақида «Ижрочи»га ўн кун муддат ичида маълум қилмаса, «Ижрочи» шартлар бузилганлиги натижасида келиб чиқадиган оқибатлар учун жавобгар бўлмайди.

6.7. Товарлар (ишлар, хизматлар)ни тўлиқ етказиб бермаганлик ёки етказиб бериш муддатларини кечиктириб юборганлик учун «Ижрочи»дан неустойка пеня шаклида ундирилади. Бунда пенянинг миқдори ҳар бир етказиб берилмаган ёки етказиб бериш муддатлари бузилган товарлар (ишлар, хизматлар) умумий суммасининг Ҳар бир етказиб берилмаган ёки етказиб бериш муддатлари бузилган товарлар (ишлар, хизматлар) учун уларнинг умумий суммасига нисбатан белгиланган пенянинг фоиз қиймати фоизи миқдорида мажбурият амалда бажарилгунига қадар ундирилади. Бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

«Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Ижрочи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз етказиб берилган товар қийматининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш «Ижрочи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

6.8. «Буюртмачи» «Ижрочи»га товар учун тўланмаган суммани муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун белгиланган муддатда тўланмаган сумманинг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 20 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеняни тўлайди.

Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) умумий суммасининг Мажбурият амалда бажарилгунига қадар ундириладиган пул миқдори (Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) умумий суммасидан келиб чиққан ҳолда фоизда) фоизи миқдорида мажбурият амалда бажарилгунига қадар ундирилади. Бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг Бажарилмаган ишлар қиймати учун белгиланган пеня миқдорининг чегара қиймати (фоизда) фоизидан ошмаслиги лозим.

7. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

7.1. Шартномани бажаришдан бир томонлама (тўлиқ ёки қисман) бош тортишга тарафлардан бири шартномани жиддий бузган тақдирда йўл қўйилади.

7.2. «Буюртмачи» қуйидаги ҳолларда шартномани бир томонлама тартибда «Ижрочи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бекор килиш хукукига эга:

шартнома кучга киргандан кейин жихозларни етказиб бериш «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Ижрочи» томонидан муддати кечиктирилганда;

тегишли даражада сифатли бўлмаган, сотиб олувчи учун мақбул муддатда бартараф қилиб бўлмайдиган камчиликларга эга бўлган товарларни етказиб берилганда.

Бундан ташкари, «Буюртмачи» қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.3. «Ижрочи»:

Товарларни етказиб бериш «Ижрочи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

«Буюртмачи» томонидан тўлов тартиби ўз вақтида бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.4. Агар маҳсулот етказиб бериш шартномасини бекор қилиш ёки ўзгартиришнинг бошқа муддати билдириш хатида назарда тутилмаган бўлса, шартнома бир тараф бошқа тарафдан шартномани бажаришдан тўла ёки қисман бир тарафлама бош тортиш тўғрисида билдириш хати олган пайтдан бошлаб ўзгартирилган ёки бекор қилинган ҳисобланади.

8. ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва тарафлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. «Буюртмачи» билан «Ижрочи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни тарафлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлашлари лозим.

8.3. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этилмаса улар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

9. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома шартларини бажаришлари мобайнида уларнинг ҳохиш, эрки ва иродасига боғлиқ бўлмаган кучлар тўсиқлик қилса, жумладан: табиий офатлар, зилзила, сув тошқини, ўруш эълон қилиниши, амалдаги қонунчиликнинг ўзгариши каби ҳолатларда форс-мажор ҳолати эълон қилинади. Қайси тараф учун форс-мажор ҳолати содир бўлса, ушбу ҳолат ҳакида иккинчи тарафни ёзма равишда огоҳлантириш шарт. Форс-мажор ҳолатлари Тарафлар шартнома шартларини бажаришдан қисман ёки тўлиқ озод этилишларига сабаб бўладиган форс-мажор ҳолатларининг содир бўлишининг энг кам муддатиёки ундан ортиқ давом этса тарафлар шартнома шартларини бажаришдан қисман ёки тўлиқ озод этиладилар.

9.2. Тарафлар форс-мажор ҳолатлар натижасида юзага келадиган оқибатлар учун жавобгар бўлмайдилар.

10. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

10.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва Шартноманинг амал қилиш муддати (йил, сана ва ой)гача амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

Буюртмачи

Ижрочи:

Манзил: Буюртмачи ташкилотнинг манзили

Манзил: Ижрочининг манзили

Ҳисоб рақами: Буюртмачининг ҳисоб рақами

Ҳисоб рақами: Ижрочининг ҳисоб рақами

Банк : Буюртмачининг пул операцияларини амалга оширувчи банк номи

Банк: Ижрочининг пул операцияларини амалга оширувчи банк номи

СТИР: Буюртмачининг СТИР рақами

СТИР: Ижрочининг СТИР рақами

Телефон рақами: Буюртмачининг телефон рақами

Телефон рақами: Ижрочининг телефон рақами

Буюртмачи:Буюртмачи ташкилот масъул шахси лавозими ва Ф.И.О.си

М.Ў.

______

(имзо)

Ижрочи: Ижрочи ташкилот маъсул шахсининг лавозими ва Ф.И.О.си

М.Ў.

_____

(имзо)

Реклама тарқатма материаллари тайёрлаб бериш шартномаси

Қонунчиликка кўра, рекламани тарқатиш (жойлаштириш) учун ахборотни тўлиқ ёхуд қисман тайёр шаклга келтиришни амалга оширадиган, Ўзбекистон Республикасининг резиденти ёки норезиденти бўлган жисмоний ёки юридик шахслар реклама тайёрловчи ҳисобланади.

Реклама тайёрловчи ва тарқатувчи рекламага оид фаолиятдаги ўз товарларини (ишларини, хизматларини) бозор конъюнктурасидан келиб чиқиб мустақил равишда белгиланадиган нархлар ва тарифлар бўйича ёки шартнома асосида реализация қилиш ҳуқуқига эга.

  Мазкур шартнома намунаси амалдаги қонунчилик талабларидан келиб чиққан ҳолда тайёрланган бўлиб, фойдаланувчиларга ҳуқуқшунос иштирокисиз ариза тайёрлаш имконини беради.