O‘z-o‘ziga huquqiy xizmat ko‘rsatish “Legal Tech” tizimi

Loyiha haqida

Loyiha haqida

Kichik biznes va kam taʼminlangan aholiga huquqiy maslahat berish, ularning taklif va tashabbuslarini qabul qilishning yangi tizimini joriy etish, advokatlar ishtirokisiz huquqiy hujjatlarni tayyorlash imkoniyatini yaratish maqsadida, www.yurxizmat.uz – O‘z-o‘ziga huquqiy xizmat ko‘rsatish “Legal Tech” axborot tizimi 2021-yil 1-aprel kuni test rejimida ishga tushirildi.