O‘z-o‘ziga huquqiy xizmat ko‘rsatish “Legal Tech” tizimi

Dalillarga qo‘shib qo‘yish bo‘yicha iltimosnoma.

Hujjat tavsifi
Илтимоснома реквизитлари
  • (кун, ой, йил)
Илтимоснома берувчи
  • Масалан: “Нур” МЖЧ ёки ЯТТ А.Алиев
Илтимоснома мазмуни
  • Изоҳ: Тақдим этилаётган далилларнинг асли ёки нусҳаси эканлиги албатта кўрсатилиши лозим.

Yuklab oling

 

 

Iqtisodiy ishlar boʻyicha Iltimosnoma berilgan iqtisodiy sud nomiga

 

Manzil: Iltimosnoma beruvchining manzili

 

Iltimosnoma beruvchi yuridik shaxs nomi yoki yakka tartibdagi tadbirkor (YATT)ning F.I.Osidan

 

 

 

ILTIMOSNOMA

Dalillarga qoʻshib qoʻyish toʻgʻrisida

 

Iqtisodiy ishlar boʻyicha Iltimosnoma berilgan iqtisodiy sud nomi sudining ish yurituvida daʼvogar Ish boʻyicha daʼvogar ning javobgar Ish boʻyicha javogarga nisbatan Daʼvo ariza mazmuni toʻgʻrisidagi daʼvo arizasi yuzasidan qoʻzgʻatilgan ish mavjud.

Sud tomonidan ishni ochiq sud majlisida koʻrish Ishni koʻrish uchun sud majlisi tayinlangan kun kuniga tayinlangan.

Men ushbu sud ishi tayinlangan kunda ishga oydinlik kiritish uchun Ishga qoʻshish uchun taqdim etilayotgan dalillar nomi dalillarni taqdim etaman va ushbu taqdim etilgan dalillarni ishga qoʻshib qoʻyishingizni soʻrayman.

Mening ushbu dalillarim ish boʻyicha Taqdim etilgan dalillar qaysi holatlarni isbotlaydi yoki tasdiqlaydi holatlarini tasdiqlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 68, 69, 71-moddalariga asoslanib,

 

SOʻRAYMAN:

 

Ishga oydinlik kiritish maqsadida taqdim etilgan Ishga qoʻshish uchun taqdim etilayotgan dalillar nomilarni ishga qoʻshib qoʻyishingizni.

 

Iltimosnomaga ilova qilinayotgan hujjatlar:

 

Ariza nusxasi.

Ishga qoʻshish uchun taqdim etilayotgan dalillar nomi

 

 

 

 

Iltimosnoma beruvchi yuridik shaxs rahbarining yoki yakka tartibdagi tadbirkor (YATT)ning F.I.Osi

 

 

imzo

Iltimosnoma berilgan sana

 

 

 

 

 

Dalillarga qo‘shib qo‘yish bo‘yicha iltimosnoma.