O‘z-o‘ziga huquqiy xizmat ko‘rsatish “Legal Tech” tizimi

Transport vositasi ijarasi shartnomasi

Hujjat tavsifi
Shartnoma rekvizitlari
Tomonlar to‘g‘risida maʼlumotlar
Shartnoma mazmuni va hisob-kitob qilish tartibi
Taraflarning huquq va majburiyatlari
Ijaraga beruvchi tashkilot haqida maʼlumotlar (rekvizitlar)
Ijarachi tashkilot haqida maʼlumotlar (rekvizitlari)

Yuklab oling

TRANSPORT VOSITASI IJARASI

SHARTNOMASI

 

Shartnoma tuzilgan sana Shartnoma tuzilgan hudud

Keyingi oʻrinlarda “Ijaraga beruvchi” deb ataladigan Ijaraga beruvchi korxona nomi va tashkiliy huquqiy shakli Faoliyatini belgilovchi hujjat nomi asosida ish yurituvchi Ijaraga beruvchi korxona shaxsning F.I.O. va lavozimi bir tomondan, keyingi oʻrinlarda “Ijarachi” deb ataladigan Ijarachi tashkilot nomi va tashkiliy huquqiy shakli Faoliyatini belgilovchi hujjatning nomi (turi) asosida ish yurituvchi Ijarachi tashkilot rahbarining F.I.O. ikkinchi tomondan quyidagilar toʻgʻrisida ushbu shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Shartnomaga muvofiq Ijaraga beruvchi unga toʻla xoʻjalik yuritish huquqi asosida tegishli boʻlgan quyidagi avtomobilni (rusumi, davlat raqami, spidometr koʻrsatkichi (km), texnik holati, kuzov raqami, dvigatel raqami, shassi raqami) texnik koʻrikdan oʻtkazgan va uning holati toʻgʻrisida texnik pasportga belgi qoʻygan holda Ijarachiga topshirish, Ijarachi esa vaqtincha foydalanish uchun uni ijaraga olish va ijara haqini toʻlash majburiyatini oladi.

1.2. Ijarachi avtomobildan quyidagi maqsadlarda foydalanadi:

Avtotransport vositasidan foydalanish maqsadi ko‘rsatiladi

2. Ijara haqi va hisob-kitob qilish tartibi

2.1. Avtomobilning qiymati qayta narxlash koeffitsiyentlari va amortizatsiya meʼyorlarini hisobga olgan holda Ijaraga berilgan avtomotransport qiymati soʻmni tashkil etadi.

2.2. Ijara haqi Ijarachi tomonidan oyiga Ijara to‘lovi miqdori soʻm miqdorda har oyning boshlanishidan Ijara to‘lovining har oyda to‘lanadigan sanasi kun oldin toʻlab boriladi.

3. Taraflarning huquq va majburiyatlari

3.1. Ijaraga beruvchi shartnoma imzolangandan keyin Avtotransportni topshirish muddati kun ichida avtomobilni Ijarachiga topshiradi.

3.2. Avtomobilni joriy taʼmirlash va profilaktika koʻrigidan oʻtkazish Avtotransportni joriy taʼmirlovchi tomon hisobidan amalga oshiriladi.

3.3. Kapital taʼmirlash Avtotransportni kapital taʼmirlovchi tomon tomonidan har Avtotransportni kapital taʼmirlash muddati oyda amalga oshiriladi.

3.4. Avariya holatida aybdor taraf Avariya holatida taʼmirlash muddati muddat ichida oʻz hisobidan avtomobilni taʼmirlaydi.

3.5. Agar avariya uchinchi shaxslarning aybi bilan sodir etilgan boʻlsa, Uchinchi tomon aybi bilan avariya sodir bo‘lsa daʼvo qiluvchi shaxs (yuridik shaxs) uchinchi shaxsga nisbatan Uchinchi tomon aybi bilan avariya sodir bo‘lsa daʼvo qilish muddati muddat ichida daʼvo talablari qoʻyadi va oʻz hisobidan taʼmirlashni amalga oshiradi.

3.6. Fors-major holatlari kelib chiqqanda taraflar quyidagi tartibda xarajatlarni taqsimlaydilar:

Fors major holatida xarajatlarni taqsimlash tartibi.

3.7. Avtomobil ushbu shartnoma imzolanishidan oldin oʻtkazilgan texnik koʻrikda aniqlangan va texnik pasportda qayd etilgan holatda Ijaraga beruvchi tomonidan topshirilishi va Ijarachi tomonidan qaytarib topshirilishi lozim.

3.8. Ijarachi avtomobilni qaytarib topshirishi haqida Ijaraga beruvchini kamida Avtomobilni qaytarish haqida xabardor qilish muddati oldin xabardor qilishi lozim.

 

4. Taraflarning javobgarligi va nizolarni hal qilish tartibi

4.1. Ijara haqini belgilangan muddatda toʻlamagan Ijarachi toʻlovi kechiktirilgan har bir kun uchun Ijaraga beruvchiga ijara haqining Ijara to‘lovi kechiktirilganda to‘lanadigan penya miqdori foizi miqdorida penya toʻlaydi.

4.2. Taraflar oʻz majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun Oʻzbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va boshqa qonun hujjatlari hamda mazkur shartnomaga muvofiq javobgar boʻladilar.

4.3. Taraflar oʻrtasida kelib chiqadigan nizolar taraflarning oʻzaro kelishuvi asosida hal etiladi. Taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda, nizo belgilangan tartibda sudda hal etiladi.

5. Shartnomaning boshqa shartlari

5.1. Shartnomaga kiritilayotgan barcha oʻzgartirish va qoʻshimchalar yozma ravishda tuzilgan va ikkala taraf tomonidan imzolangan holdagina haqiqiy hisoblanadi.

5.2. Shartnoma Shartnomani boshlanish muddati dan boshlab kuchga kiradi va Shartnomaning yakuniy muddati gacha amal qiladi.

5.3. Shartnoma 2 nusxada tuzilgan boʻlib, ikkalasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

5.4. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan masalalar amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tartibga solinadi.

6. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

 

Ijaraga beruvchi:

Ijaraga beruvchi tashkilot nomi

Ijaraga beruvchi tashkilot hisob raqami

Ijaraga beruvchi tashkilot STIR raqami

Vakolatli shaxsning F.I.O. va imzosi

 

 

 

Ijarachi:

Ijarachi tashkilot nomi

Ijarachi tashkilotning hisob raqami

Ijarachi tashkilot STIR raqami

Vakolatli shaxs F.I.O. va imzosi

 

 

Transport vositasi ijarasi shartnomasi