O‘z-o‘ziga huquqiy xizmat ko‘rsatish “Legal Tech” tizimi

Ekspertni rad qilish to‘g‘risida iltimosnoma

Hujjat tavsifi
Ariza rekvizitlari
Ariza beruvchi
Ariza mazmuni
  • Izoh: Ushbu bandda ish holatlaridan kelib chiqqan holda IPKning 21-moddasida ko‘rsatilgan asoslardan biri yoki bir nechtasi ko‘rsatilishi mumkin.
  • Izoh: Arizaga ish holatiga oid, arizani asoslovchi barcha hujjatlar, ariza nusxasi taraflarga yuborilganligini, tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa hujjatlar ilova qilinishi lozim

Yuklab oling

Iqtisodiy ishlar bo‘yicha Ariza berilgan iqtisodiy sudi nomi sudiga

 

Ariza beruvchi shaxsning yashash manzilida yashovchi

 

Ariza beruvchi shaxsning F.I.Osidan

 

AR I Z A

Ekspertni rad qilish to‘g‘risida

 

Iqtisodiy ishlar bo‘yicha Ariza berilgan iqtisodiy sudi nomi sudining ish yurituvida da’vogar Ish bo‘yicha da’vogarning F.I.O.sining javobgar Ish bo‘yicha javobgarning F.I.O.siga nisbatan Da’vo ariza mazmuni to‘g‘risidagi da’vo arizasi yuzasidan qo‘zg‘atilgan ish mavjud. Hozirda ushbu ish ko‘rib chiqilishida Iqtisodiy ish ko‘rib chiqilishida qatnashayotgan ekspertning F.I.O.si ekspert sifatida qatnashmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 21-moddasiga ko‘ra ekspert quyidagi hollarda ishni ko‘rishda ishtirok etishi mumkin emas va rad qilinishi lozim, agar u:

1) ishda ishtirok etuvchi shaxslarning yoki ular vakillarining qarindoshi bo‘lsa;

2) ishning natijasidan shaxsan, bevosita yoki bilvosita manfaatdor bo‘lsa yoxud uning xolisligiga shubha tug‘diruvchi boshqa holatlar mavjud bo‘lsa.

3) uning ishda ishtirok etuvchi shaxslarga yoki ularning vakillariga ishning muhokamasi paytida yoki o‘tmishda xizmat vazifasi yuzasidan yoxud boshqa jihatdan tobe bo‘lganligi;

4) u o‘tkazgan taftish materiallari sudga murojaat qilish uchun asos yoki sabab bo‘lib xizmat qilgan bo‘lsa yoxud ishni ko‘rishda ulardan foydalanilayotgan bo‘lsa.

Mazkur Kodeksning 22-moddasiga ko‘ra, ushbu Kodeksning 21-moddasida ko‘rsatilgan holatlar mavjud bo‘lsa, ekspert o‘zini-o‘zi rad qilish haqida arz qilishi shart. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar ham shu asoslarga ko‘ra ularni rad qilish haqida arz qilishi mumkin.

Man Ekspertni rad qilishga asos bo‘lgan holatlar sababli ekspert Iqtisodiy ish ko‘rib chiqilishida qatnashayotgan ekspertning F.I.O.si mazkur ishda ishtirok etishi mumkin emas va uni rad qilish lozim deb hisoblayman.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 14, 21, 23-moddalariga asoslanib,

 

SO‘RAYMAN:

 

Da’vogar Ish bo‘yicha da’vogarning F.I.O.sining javobgar Ish bo‘yicha javobgarning F.I.O.siga nisbatan Da’vo ariza mazmuni to‘g‘risidagi da’vo arizasi yuzasidan yuritilayotgan ish yuzasidan ekspert Iqtisodiy ish ko‘rib chiqilishida qatnashayotgan ekspertning F.I.O.sini rad qilishingizni;

 

 

Ilova: Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro‘yxati

 

Ariza beruvchi shaxsning F.I.Osi

 

Ariza berilgan sana

Ekspertni rad qilish to‘g‘risida iltimosnoma