O‘z-o‘ziga huquqiy xizmat ko‘rsatish “Legal Tech” tizimi
Sudda ishlarni ko‘rib chiqish, ish yuritishni tugatish va tiklash bo‘yicha